Ag Aimsiú Láithreacht na Cruinne ar an Domhan (6.díl)

3477x 25. 06. 2019 1 Reader

Mar gheall ar nádúr altach eagraíochtaí rúnda, lena bhfeidhmeanna speisialaithe i malartú teicneolaíochta, bailiú faisnéise, agus forbairt arm ard, bíonn siad i mbaol insíothlú ET nach bhfreastalaíonn ar an leas domhanda is airde atá ag an gcine daonna mar speicis atá ag teacht chun cinn. Is é an baol go dtarlóidh insíothlú den sórt sin ná go bhfuil forbairtí beartais ag leibhéil náisiúnta agus domhanda maidir le ET a bheith claonta chun leas grúpa ET ar leith a sheirbheáil, ar a dtugtar an “aoire maith”, agus é mar aidhm aige leas a bhaint as daonnacht agus bithsféar na Cruinne mar bhonn acmhainní a fhreastalaíonn ar chláir oibre na bhfoghrúpaí éagsúla ET sa chatagóir "dea-aoire".

Forbairt dhomhanda na daonnachta

Déantar faillí ar na grúpaí ET, a fhéadann ról tacúil a bheith acu i bhforbairt dhomhanda an chine daonna ("grúpaí cosanta tuismitheora" agus grúpaí "oideachais ciallmhar"), sa phróiseas déanta beartas, ag cur san áireamh an chaoi a rialaíonn eagraíochtaí rúnda leasanna an ghrúpa atá tiomanta do shealbhú teicneolaíochta agus bailiú faisnéise. faisnéis. Is é an baol a bhaineann le fócas ET a choinneáil ar éadáil teicneolaíochta agus bailiú faisnéise ná ET a imirt i lámha "aoirí maithe" a bhfuil sé ar intinn acu daonnacht a "bhuachan" mar fhoinse agus neamhaird a dhéanamh de na grúpaí ET sin ar féidir leo cabhair níos fearr a thabhairt don chine daonna ina fhorbairt, mar chineál difriúil.

Dá bhrí sin, moltar an moladh ceaptha beartais seo a leanas

  • Nochtadh iomlán láithreacht ET ionas gur féidir leis an bpobal foghlaim faoi na faicsin éagsúla ET agus an méid a raibh tionchar ag na heagraíochtaí seo ar na heagraíochtaí rúnda.
  • Maoirseacht a dhéanamh ar gach eagraíocht agus oibríocht rúnda a bhaineann le ET, trí chomhlachtaí reachtacha comhdhála a thionóltar go speisialta, chun faisnéis a sholáthar maidir le scóip agus impleachtaí na dteicneolaíochtaí agus na ngníomhaíochtaí sin.
  • Cinntíonn caidreamh taidhleoireachta iomlán agus “oscailte” le hionadaithe ET go mbíonn caidreamh síochánta agus idirghníomhaíochtaí idir daonnacht agus rásaí ET.
  • Deireadh a chur le cláir aicmithe arm dea-aoire-insíothlaithe ag ET, atá dírithe ar rialtais náisiúnta a dhíchobhsú agus tacú le freagairtí míleata ar láithreacht ET.
  • Trédhearcacht ar fud na polaitíochta domhanda agus in eagraíochtaí ar nós an ghrúpa Bilderberg, atá ag iarraidh beartas domhanda a chomhordú maidir le láithreacht ET.
  • Monatóireacht a dhéanamh ar theicneolaíochtaí “feabhsú inchinne” i dtéarmaí a mhéid is atá neamhspleáchas daoine aonair i bpoist cheannaireachta tábhachtacha i mbaol agus iad ag déileáil le ETanna atá i láthair.

Ní mór aitheantas a thabhairt do insíothlú eagraíochtaí folacha ET mar feiniméan a éilíonn freagra ginearálta láithreach lucht déanta beartas daonnachta. Mar gheall ar insíothlú den sórt sin bíonn sé deacair, mura bhfuil sé dodhéanta, comhordú éifeachtach a dhéanamh ar bheartais náisiúnta agus dhomhanda a chur i láthair ET, beag beann ar chumas na ndaoine a imríonn ról comhordaithe d’eagraíochtaí rúnda uile ET. Is éard a bhíonn i gceist le seiftiúlacht i bhforbairt freagra leordhóthanach ar insíothlú den sórt sin ná ceannasacht ghearrthéarmach na daonnachta agus láithreacht fhadtéarmach an chine dhaonna, mar speiceas cónaitheach, ar an bpláinéad seo. Is í fírinne, trédhearcacht agus maoirsiú críochnúil na ngníomhaíochtaí uile ET an cúrsa beartais is fearr do chine daonna ar fud an domhain sna dúshláin atá romhainn sula gcomhtháthaítear na teicneolaíochtaí, an t-eolas agus na cumais a léiríonn láithreacht ET.

Na cúiseanna le láithreacht eachtardhomhanda ar an Domhan a nochtadh

Níos mó codanna ón tsraith

Leave a Reply