Rialacha úsáide ábhair

Freagracht as ábhar

 1. Is é údar an ailt nó an phlépháipéir amháin atá freagrach as a ábhar.
 2. Ní gá gurb é tuairim an údair tuairim an tromlaigh agus ní gá dó aontú le tuairim oibreoir an láithreáin seo.
 3. Má tá an t-údar “féach. foinse ", ansin tá an fhreagracht as an ábhar ar fhoinse an ailt a íoslódáladh.

Creidiúnacht agus acmhainní a úsáidtear

 1. Cuirtear ailt foilsithe ar fáil gan bharántas maidir lena gcruinneas fíorasach aonchiallach agus a bhfírinneacht. Is faoin léitheoir atá sé breithiúnas a dhéanamh ina bhreithiúnas féin ar luach na faisnéise a chuirtear ar fáil.
 2. Cuirtear na hacmhainní seo ar fáil don alt mar atá. Níl an t-údar agus an t-oibreoir freagrach as ábhar na foinse tagartha, ní fiú aon chuid nó an t-iomlán.

Cóipcheart

 1. Ar na leathanaigh seo, tuigtear gurb é "Údar" duine atá ina údar ar ábhar an ailt nó ina údar ar aistriúchán an ailt go Seicis / Slóvaice.
 2. Is iad údair an ailt na daoine atá liostaithe sa réimse i gcónaí Údair ag deireadh an ailt. Má tá an t-údar “féach. foinse ", ansin ní féidir an fíor-údar a lua ach ag an nasc foinse, a thugtar ag deireadh an ailt.
 3. Níl údar an aistriúcháin freagrach as cruinneas foirmiúil an aistriúcháin. Ní féidir leis an alt a luaitear mar fhoinse aistriúcháin a bheith ach mar bhonn faisnéiseach, agus is é an téacs a leanann as ábhar an údair.

Rialacha a roinnt

 1. Is féidir ábhar aon ailt a lua i bhfoirm an teidil bhunaidh le lua tosaigh le nasc leis an téacs iomlán ar ár suíomh.
 2. Ní féidir an t-ábhar iomlán a roinnt ar shuíomh eile ach le scríbhinn follasach le toiliú na n-eagarthóirí
 3. Ní féidir ábhar aon earra nó lua uaidh a athrú ná a mhodhnú.
 4. Ní féidir fógraí tríú páirtí a chur isteach in ábhar an ailt.

Rialacha díospóireachta

 1. Scriostar fógraí neamhcheadaithe, ranníocaíochtaí fánacha agus / nó ranníocaíochtaí a scríobh príomhchathracha.
 2. Rialaítear plé ar an bhfóram leis na rialacha atá leagtha amach in fóram díospóireachta.

Scóip an iarratais

Baineann na rialacha seo le gach suíomh: www.suenee.cz, fóram.suenee.cz, wiki.suenee.cz, www.ce5.cz a www.pribehsrdce.cz.

Foireann eagarthóireachta

Is é an t-údarás is airde atá acu ar an láithreán seo oibreoir. Is iad bainisteoirí ábhair an t-oibreoir daoine údaraithe.

comhar

Táimid buíoch as do chabhair agus toilteanas comhoibriú ar chruthú ábhair.

[Lastupdate]