Téarmaí Gnó Ginearálta

I. Forálacha tosaigh

I.1 Sonraíonn na téarmaí agus na coinníollacha seo an conradh ceannaigh de réir § 2079 et seq. Dlí uimh. 89 / 2012 Coll., Cód Sibhialta, arna leasú (dá ngairtear an Chód Sibhialta nó scian), do cheannach seirbhísí a íocadh ar fáil agus earraí in r-siopa ar an suíomh gréasáin (ábhar cheannaigh), a páirtithe, oibreoir mar a dhéantar an díoltóir agus a ordú mar cheannaitheoirí, trí láithreáin ghréasáin a thabhairt i gcrích www.suenee.cz ordú a líonadh isteach agus a sheoladh.

I.2 Déanann na téarmaí agus na coinníollacha seo sainiú agus sonrú a dhéanamh ar chearta agus ar dhualgais na gceannaitheoirí agus na ndíoltóirí a bhfuil siad oibreoir de na láithreáin ghréasáin seo.

I gcúrsaí nach bhfuil cumhdaithe ag an gConradh Ceannach, mír 1 agus rialaíonn na Téarmaí agus Coinníollacha Gnó seo an gaol seo faoin gCód Sibhialta agus ar dhlíthe cosanta tomhaltóirí.

I.3 I gcás earraí íoctha agus aistriúcháin, tá sé bailíIs é cuspóir an ceannach an táirge ceart maoine intleachtúla agus tá cosc ​​dá bhrí sin, aon cheann de a dháileadh nó a chur ar thríú páirtithe gan chead. Trí lena dtabharfar an conradh ceannaigh Glacann an cheannaitheora go bhfuil aon úsáid a bhaint an t-eolas ar a leithéid de ábhar a cheannach agus rath nó teip a thagann as an ach amháin i lámha an cheannaitheora agus an t-údar ná aon fhreagracht. I gcás den sórt sin a cheannach, is féidir le ceannaitheoirí faisnéis faoi tháirgí nó seirbhísí tríú páirtí a fháil. Níl an fhaisnéis seo ach moladh agus tuairim ar an ábhar seo.

II. Objednávka

II.1 Dearbhaíonn an ceannaitheoir go bhfoghlaim sé an fhaisnéis uile maidir leis an ordú ag an seoladh www.suenee.cz. Ordóidh an ceannaitheoir ábhar an cheannaigh tríd an bhfoirm ord leictreonach a líonadh tríd an láithreán gréasáin http://www.suenee.cz/objednavka nó faoi ailt láithreán roghnaithe. Tá dualgas ar an cheannaitheora a ordú roimh é a sheoladh sheiceáil é agus a dheisiú, más gá. Tá ordú a sheoladh ceangailteach ó thaobh dlí agus an ceannaitheoir agus an díoltóir a cruthaíodh cearta agus oibleagáidí frithpháirteacha, ie. Aontaíonn an díoltóir don cheannaitheoir leis an mír a ceannaíodh a chur ar fáil agus aontaíonn an cheannaitheora a íoc leis an praghas ceannaigh. An cheannaitheora a sheoladh an t-ordú dhearbhaíonn go bhfuil sé eolach ar na téarmaí a cheannach ar an suíomh gréasáin Téarmaí Gnó Ginearálta, agus go n-aontaíonn sé leo. Tá na Téarmaí agus Coinníollacha seo ina gcuid lárnach den Chomhaontú Ceannach, atá dúnta tríd an ordú a líonadh isteach agus a sheoladh.

III. Praghas ceannaigh, doiciméad cánach

III.1 Nuair a athchúrsálfar an t-ordú agus ag an seoladh gréasáin http://www.suenee.cz/objednavka gheobhaidh tú praghas deiridh na n-earraí nó na seirbhísí a sholáthraítear. Ní Íocaitheoir CBL é an díoltóir, .i. go bhfuil an praghas mar sin deiridh.

Sonrasc III.2: D'fhonn na híocaíochtaí arna ndéanamh faoin gconradh ceannaigh a fhorghníomhú, eiseoidh an díoltóir sonrasc chuig an gceannaitheoir mar chruthúnas ar cheannach na n-earraí. Tugann oibríochtaí bainc tacaíocht don íocaíocht.

IV. Modh agus foirm íocaíochta

IV. Modh íocaíochta 1: Tá na modhanna íocaíochta nasctha le geata íocaíochta na cuideachta GOPAY sro, a sholáthraíonn glacadh cárta íocaíochta slán agus teicneolaíocht aistrithe bainc ar líne. Cuirfidh tú isteach do chárta creidmheasa, do chárta creidmheasa, agus do phasfhocal do bhaincéireacht leictreonach ag baint úsáide as cainéal slán agus iontaofa GOPAY sro Níl ach comhpháirtíocht freagrach as oibriú an gheata íocaíochta GOPAY sro

IV. Roghanna íocaíochta 2:

  1. Trí aistriú bainc chuig cuntas coróin an díoltóra.
  2. Cárta íocaíochta ar líne: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

IV.3 Foirm íocaíochta: Is féidir íocaíocht a dhéanamh ach amháin uair amháin, ní féidir íocaíocht i dtráthchodanna a dhéanamh.

V. Tarraingt siar ón gConradh - Nós Imeachta Gearán

V.1a Za seirbhísí ar fáil ráthaíonn an díoltóir ráthaíocht sástachta agus ráthaíocht airgid ar ais go lá 14. Laistigh den teorainn ama seo, tá an ceart agat tarraingt siar ón gcomhaontú seo gan aon chúis a thabhairt, a thosaíonn an tréimhse tarraingt siar ag rith an lae tar éis seachadadh na míre ceannaigh.

V.1b Maidir leis na hearraí a thairgtear, ráthaíonn an díoltóir an ráthaíocht de réir an dlí. Laistigh den spriocdháta Lá 14 tá sé de cheart agat a tharraingt siar ón gconradh seo gan aon chúis a thabhairt, tosaíonn an tréimhse tarraingt siar an lá tar éis an mhír cheannaigh a sheachadadh ina phacáistiú bunaidh, lena n-áirítear gach gabhálais.

V.2 Chun an ceart mór a tharraingt siar a tharraingt siar ón gconradh a fheidhmiú ag an díoltóir i bhfoirm gníomh aontaobhach (mar shampla, litir a sheoladh tríd an tseirbhís poist, facs nó ríomhphost). Féadfaidh tú an teimpléad faoi iamh a úsáid le haghaidh tarraingt siar, ach níl sé freagrach as.

V.3 D'fhonn an tréimhse tarraingt siar a chomhlíonadh, is leor chun tarraingt siar a chur isteach roimh dheireadh na tréimhse iomchuí.

V.4 Iarmhairtí tarraingt siar

 1. Má tharraingíonn tú siar ón gconradh seo, beidh muid ar ais gan aon mhoill mhíchuí, laistigh de lá 14 ón lá nuair a thuig muid ag do fógra a tharraingt siar, gach íocaíocht a bhfuil faighte againn uait, lena n-áirítear na costais a bhaineann le seachadadh (ach amháin i gcás na costais bhreise arna dtabhú mar thoradh ar tú den mhodh seachadta roghnaithe, atá difriúil ón modh seachadta caighdeánach is saoire atá á thairiscint againn). Maidir le haisíocaíochtaí, bainimid úsáid as an modh íocaíochta céanna a d'úsáid tú chun an t-idirbheart tosaigh a thionscnamh, ach amháin má shonraíonn tú a mhalairt go sonrach. In aon chás, ní thabhaíonn tú aon chostais bhreise. Aisíocfaimid an íocaíocht ach amháin nuair a fhaightear na hearraí ar ais nó an cruthúnas go bhfuil na hearraí ar ais agat, cibé acu a thagann ar dtús.
 2. Beidh na costais dhíreacha a bhaineann leis na hearraí ar ais. Atá freagrach ach amháin as an laghdú ar luach faoi láimhseáil na n-earraí, seachas a cheanglaítear cineál agus airíonna, lena n-áirítear ar a fheidhmiúlacht a bhunú.

Foirm V.5 le tarraingt siar (an fhoirm seo a líonadh isteach agus é a sheoladh ar ais ach amháin más mian leat éirí as an gconradh)

 1. Fógra maidir le tarraingt siar
 2. Faighteoir (cuirfidh an tomhaltóir ainm agus sloinne, seoladh agus seoladh ríomhphoist isteach anseo):
 3. Dearbhaím leis seo (*) go dtarraingeoidh mé / a tharraingt siar as seo (*) ón gComhaontú Ceannach don Earraí seo (*)
 4. Dáta an ordú (*) / dáta a fuarthas (*)
 5. Ainm agus sloinne tomhaltóirí / tomhaltóirí
 6. Seoladh an tomhaltóra / tomhaltóra
 7. Síniú tomhaltóra / tomhaltóra (ach amháin má chuirtear an fhoirm seo isteach i bhfoirm pháipéir)
 8. Dáta (*) Scrios mar is cuí nó na sonraí a líonadh.

V.6 Is féidir tarraingt siar a dhéanamh go leictreonach trí r-phost oibreoir, i scríbhinn chuig seoladh an díoltóra atá liostaithe ar na leathanaigh seo oibreoir, i gcónaí le ráiteas go bhfuil an ceannaitheoir ag tarraingt siar ón gconradh agus cóip den sonrasc a chur faoi iamh - an doiciméad cánach. Cuirfear nóta creidmheasa chuig an gceannaitheoir leis an méid a fhreagraíonn do phraghas ceannaigh an táirge ceannaigh ar líne. Aisíocfar an méid tráth nach déanaí ná 30 tar éis seachadadh léirithe an r-phoist le tarraingt siar.

VI. Freagracht

VI.1 Freagracht as Ábhar Gréasáin: Is féidir le láithreáin ghréasáin a nuashonrú gan fógra roimh ré.

VII. Cosaint sonraí

Ráiteas an Díoltóra VII.1Aontaíonn Díoltóra a urramú go hiomlán ar an rúndacht sonraí pearsanta agus corparáideach an cheannaitheora, a chosaint in aghaidh rochtana neamhúdaraithe agus cosc ​​a chur ar mhí-úsáid. Tá an fhaisnéis a chuireann tú isteach san iarratas riachtanach chun an ceannaitheoir a aithint. Déantar iad a úsáid do chur chun feidhme an gnó ar fad, lena n-áirítear oibríochtaí cuntasaíochta is gá, doiciméid cánach, a aithint, íocaíochtaí gan airgead tirim a eisiúint agus cumarsáid a dhéanamh leis an cheannaitheora.

VII.2 Stóráiltear sonraí mionsonraithe sonraí pearsanta agus ceannacháin i mbunachar sonraí dian-mhí-úsáide míchuí agus ní sholáthraítear iad do thríú páirtithe.

VII.3 Arna iarraidh sin, cuirfimid in iúl duit i scríbhinn más rud é agus conas a thaifeadfaimid tú féin. Má tá eolas mícheart taifeadta in ainneoin ár n-iarrachtaí chun cirt agus tráthúlacht a áirithiú, socróimid é ar iarratas.

VII.4 Seiceáil amach

 1. Ba mhaith linn do chuid faisnéise a úsáid chun tú a chur ar an eolas faoi ár dtáirgí agus ár seirbhísí, nó chun a fháil amach cad a cheapann tú faoi. Tá rannpháirtíocht in imeachtaí den sórt sin, ar ndóigh, deonach. Mura n-aontaíonn tú leo, is féidir leat a insint dúinn ag am ar bith chun na sonraí a bhacú dá réir.

VII.5 Is féidir foclaíocht iomlán an Pholasaí Príobháideachta a fháil ar an leathanach Polasaí Príobháideachta

VIII. Forálacha Deiridh

VIII.1 Táscaire a bheith ann maidir le láimhseáil gearán lasmuigh den chúirt ar thomhaltóirí a bheith ann, ar bhealach agus ar choinníollacha lena n-áirítear an féidir gearán a sheoladh chuig maoirseoir nó maoirseoir stáit

 1. Rún díospóide lasmuigh den chúirt, go háirithe trí idirghabháil nó eadráin (eadrána); tá réiteach díospóide bunaithe ar rannpháirtíocht dheonach an dá pháirtí, oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht na n-imeachtaí.
 2. Is é an tÚdarás Cigireachta agus Rialuithe Stáit ná Cigireacht Trádála na Seice. Seice Trádála Cigireachta iniúchadh agus maoirseacht ar daoine dlítheanacha agus nádúrtha a dhíol nó a sholáthar le táirgí agus earraí ar an margadh, a sholáthraíonn seirbhísí nó gníomhaíochtaí eile dá leithéid a dhéanamh ar an margadh baile, ag soláthar creidmheasa tomhaltóra nó oibríonn áit mhargaidh (mhargadh), mura rud é faoi reachtaíocht speisialta nach bhfuil a fheidhmiú ar an maoirseacht eile oifig riaracháin (tá tuilleadh eolais le fáil san Acht no. 64 / 1986 Coll., an t-iniúchadh trádála Seice).

VIII.2 Éifeachtacht

 1. Glacann na téarmaí agus na coinníollacha seo i bhfeidhm ar an lá 20.02.2017. Cuirtear an fhaisnéis in iúl trí láithreáin ghréasáin www.suenee.cz nó bealaí faisnéise eile, de ghnáth trí r-phost. Tá an ceart ag an díoltóir na téarmaí agus na coinníollacha seo a athrú. Tá gach leagan nua de na téarmaí agus na coinníollacha ar fáil ar an láithreán gréasáin www.suenee.cz agus tá sé marcáilte leis an dáta éifeachtachta. Tá gach ordú faoi rialú ag an leagan reatha dár dtéarmaí gnó i gcónaí.