Cad is brí leis an tomhaltóir?

9475x 10. 07. 2019 1 Reader

Le léiriú tomhaltacht is minic a bhuaileann muid le chéile i gcomhráití, sna meáin, ach i ndaoine laethúla. Meastar é a bheith ina "mhallacht" ar am an lae inniu ina mairimid. Tá sé amhail is go bhfuil fíorluach caillte againn agus ag lorg sonas i dtomhailt earraí agus seirbhísí. Ach an amhlaidh i ndáiríre?

  • Le marcáil "BEALAÍ TOMHALTÓIRÍ SAOTHAIR" Tháinig eacnamaí agus socheolaí Meiriceánach Thorstein Veblen i 1899. Bhí sé eacnamaíoch an tuairim go bhfuil ceannach agus tomhaltas earraí tairbheach don tsochaí. Cé go raibh an t-éileamh ar earraí agus ar sheirbhísí níos faide ná riachtanas amháin ar fud na staire, réasúnaíocht bíonn tionchar díreach aige ar iarmhairtí an réabhlóid thionsclaíoch.
  • Nuair a bhíonn meaisíní agus eagraíocht oibre i gceannas Ag deireadh an naoú haois déag chun táirgiúlacht a mhéadú, bhí rochtain níos fearr ar earraí tomhaltóra. Thug Veblen faoi deara go bhfuil méadú ann éileamh ar earraí a eascraíonn as feabhsuithe ar staid airgeadais agus cumhacht ceannaigh ranganna lárnacha agus uachtaracha atá ag teacht chun cinn san Eoraip, a thug air sa deireadh é sin a aithint tá an chuideachta chun earraí a ithe mar gheall ar ídiú féin.
  • Tá dlúthbhaint ag an tomhaltacht s Veblen coincheap de thomhaltas iontach, laistigh de níl an chúis atá le hearraí agus seirbhísí a fháil ina n-áisiúlacht, ach mar iarracht saibhreas agus stádas sóisialta a thaispeáint.

Tomhaltas iontach

Tomhaltas iontach = Earraí agus seirbhísí a fháil chun saibhreas nó stádas poiblí a thaispeáint. Veblen ina leabhar Teoiric Aicme Idle (1899) Tarraingíonn sé aird ar ghné shoiléir an aicme uachtair nuabhunaithe ón 19ú haois agus an rang meánaoiseach atá ag teacht chun cinn sa fichiú haois, rud atá carnann sé earraí agus seirbhísí só chun críche soiléire, is é sin gradam, saibhreas agus stádas sóisialta a thaispeáint.

  • Is é an aidhm atá leis an mborradh seo ná earraí agus seirbhísí a sholáthar mar gheall ar a luach féin nó a gcuspóir beartaithe. Is é an rud suimiúil é sin is féidir le tomhaltas iontach tarlú i ngach rang socheacnamaíoch, ó na cinn is saibhre go dtí na daoine is boichte. Is féidir rudaí a dhíriú ar stádas sóisialta in aon timpeallacht shóisialta. Má dhíríonn muid ar an ngné "tomhaltais", ansin Baineann tomhaltas iontach le hearraí a fháil agus a thaispeáint nach bhfuil fíor-riachtanach, agus baineann sé go príomha leis na meánranganna agus na hardranganna, a leagann amach patrúin iompraíochta agus tomhaltais shóisialta a dhéanann daoine eile aithris orthu.
  • Tugann tomhaltas iontach ar a dtugtar "Cáin só"a mhéadaíonn praghas na n-earraí agus na seirbhísí sin feidhmíonn sé go príomha mar léiriú tionchair chun brabúis a ardú agus saibhreas a athdháileadh gan mórán caillteanais ag tomhaltóiría cheannaíonn mar gheall ar a bpost agus ní mar gheall ar riachtanas.

Téann cúrsaí maireachtála níos faide fós agus molann sé go bhfuil sé go maith ag baill den tsochaí páirt a ghlacadh i gcaiteachas agus i dtomhaltas leanúnach, ní mar gheall ar a stádas sóisialta a choinneáil, ach freisin toisc go spreagann siad geilleagar an gheilleagair, ag cur le forbairt earraí tomhaltóra. Mar thoradh ar an tionchar a bhí ag an tomhaltacht ar shochaí an Iarthair tá forbairt ar ghnólachtaí láidre agus ar gheilleagair mhóra, ach freisin ar iontaoibh mhéadaithe ar chreidmheas agus ar fhiachas.

Agallamh le Marcela Hrubošová ar Airgeadas do RAdost

Leid le haghaidh leabhar ón Sueneé Universe

Marcela Hrubošová: Buail do ghnó rathúil

An leabhar le Marcela Hrubošová Buail do ghnó rathúil tugann sé léargas iomlán uathúil agus cuimsitheach ar an ngnó. Is “bileog cheat” scoile fíor é an leabhar: tá na rudaí riachtanacha go léir is gá duit a bheith ar eolas agat agus a fhios agat chun an scrúdú "gnó féin" a bhaint amach agus an próiseas a thaitneamh as.

Buail do ghnó rathúil

Earraí cosúla

Leave a Reply