Meabhrán Pentacle

22. 09. 2021
4ú Comhdháil Idirnáisiúnta Cruinne Sueneé

Ar 17 Lúnasa, 1993, tháinig Meabhrán an Pentacle ina cheist chonspóideach. Agus ón nóiméad Dr. Ina chuid oibre Forbidden Science, nocht Jacques Vallee Deaglán do phobal níos leithne. Vallee i 1967 agus é ag obair le cáipéisí an Dr. D'aimsigh Allen Hynek tuarascáil dhá leathanach agus rinne sé cur síos air i bpáirt in Forbidden Science, ag glaoch ar ainm na tuarascála an ainm bréige "Pentacle."

Go gairid ina dhiaidh sin, scaipeadh clár faisnéise i measc roinnt taighdeoirí ar chlár faisnéise a lig air gurb é an Meabhrán Pentacle é. Fuaireamar ár gcóip ón Uasal Barry Greenwood.

Meabhrán Pentacle

Deimhníonn an doiciméad seo, i measc rudaí eile, go raibh Institiúid Cuimhneacháin Battelle ag obair ar thionscadal (anna) Deaglán tráth Phainéal Robertson (Eanáir 1953), agus dá bhrí sin b’fhéidir go raibh sí in ann smacht éigin a fheidhmiú ar a ghníomhaíochtaí.

Toisc go gcreidimid go bhfuil an tréimhse 1952-1953 ríthábhachtach chun nádúr fhreagra ár rialtais ar Deaglán a thuiscint, tá áthas orainn a fháil amach go bhfuil an Dr. D'oibrigh Vallee i roinnt de na réimsí seo (ullmhaithe ag Forbidden Science).

Cé go bhfuil fianaise ann go bhfuil meas ag duine ar “phobal Deaglán” air ag deimhniú barántúlacht Mheabhrán an Pentacle, ní dheimhneodh ach scaoileadh oifigiúil a bharántúlacht go cinntitheach. Toisc nár tharla sé seo go fóill, tá an comhad seo curtha i roinn "Comhaid Eile" CUFON.

Tá téacsanna comhfhreagrais sa chomhad seo idir Jacques Valle agus Dale Goudi, agus idir an Dr. Valle agus Barry Greenwood. Chuir an tUasal Goudie na liricí ar fáil agus shocraigh muid iad a fhoilsiú toisc gur mhothaíomar gur ráiteas soiléir gonta iad ar na cúiseanna gur thug an Dr. Measann Vallee go bhfuil doiciméad Pentacle tábhachtach, agus dá bhrí sin ba cheart é a chur ar fáil.

Litir

San Francisco, California 12 Meitheamh, 1993

Dale a chara:

Cuirim fáilte roimh do chuid ceisteanna agus tá áthas orm gur tháinig meabhrán an “Pentacle” as feidhm. Is cosúil go bhfuil an doiciméad a chuir tú chugam fíor. Freagraíonn sé don rud a chonaic mé.

D’fhéadfadh ceist a tionscnaimh a bheith neamhábhartha. B’fhéidir go bhfoilseoidh na daoine a d’eisigh é sa deireadh (tá tuairim agam cé a d’fhéadfadh a bheith ann). Mar sin féin, is é an beart is fearr a dhéanfaí ná iarracht a dhéanamh rochtain a fháil ar an doiciméad bunaidh agus ar dhoiciméid eile den aois chéanna.

Cuirim cóip de mo nótaí le déanaí chuig Barry Greenwood ar an ábhar céanna.

Maidir,

Jacques

Barry Greenwood

Barry Greenwood 27 Aibreán, 1993  

Barry a chara:

Go raibh maith agat as do thrácht aireach a chur isteach ar dhoiciméad Pentacle. Aontaím leat ar phointe amháin: leanann brí an mheabhráin go páirteach ón méid nach bhfuil “luaite” ann. Go háirithe, níl aon trácht ar aon chrua-earraí Deaglán atá le fáil i Roswell nó in áit eile, ná faoi chomhlachtaí eachtrannach. Beidh brí níos doimhne an méid atá scríofa ann le feiceáil go mall sna blianta amach romhainn, nuair a thiocfaidh na hiarmhairtí foriomlána chun solais. Lig dom d’aird a tharraingt ar thrí phointe ar leith.

1) Tionscadail éighníomhacha amháin a bhí i dtionscadal Twinkle agus iarrachtaí breathnóireachta míleata eile a luann tú mar iarracht a thaispeáint nach raibh sa Pentacle ach an plean bunaidh a dhíbirt. I gcodarsnacht leis sin, téann togra Pentacl i bhfad níos faide ná mar a luadh cheana. Deir sé go dána ‘gur chóir go leor cineálacha éagsúla gníomhaíochta eitlíochta a phleanáil go rúnda agus go feidhmiúil sa réimse (cuirim béim)’. Tá sé deacair é a chur in iúl níos soiléire. Ní bhaineann sé ach le stáisiúin breathnóireachta a bhunú agus ceamaraí a shuiteáil. Táimid ag caint faoi insamhalta fairsing, rúnda de thonnta Deaglán faoi smacht míleata.

2) Tá an iarmhairt is mó, nach léir, b’fhéidir, ar an gcéad léamh, ach atá comhionann i scannal mórscála i súile gach eolaí, le hionramháil oscailte phainéal Robertson. Cruinniú speisialta é seo de na cúig eolaithe is tábhachtaí sa tír, a thionóil an rialtas chun ceist na slándála náisiúnta a phlé. Ní amháin nach bhfuil cur amach acu ar an bhfaisnéis go léir, ach tá “rudaí a d’fhéadfadh agus nach féidir a phlé (focail Pentaclu féin!)” Cinneadh roimh ré cheana ag daoine eile. Dr. Dúirt Hynek liom go catagóiriúil nár cuireadh an painéal ar an eolas faoi mholtaí an Pentacle.

3) D’fhéadfadh sé go bhfeicfeadh nochtadh an doiciméid seo nach mbaineann le hábhar le Just Cause, ach bhí a nádúr pléascach ríthábhachtach do Battelle. Mar a thug mé faoi deara in Forbidden Science, agus mar a chuimhníonn Fred Beckman go beoga fós, d’fhreagair foireann tionscadail Stork ar buile nuair a d’fhill Hynek ar Battelle i 1967 agus theastaigh uathu an fhírinne a fháil. Rug an fear ar a ghlaoigh mé Pentacle ar a chuid nótaí agus dúirt leis go cinnte nár cheart ábhar an mheabhráin a phlé riamh.

An bhrí atá le Meamram Pentacle

Feictear dom aisteach go bhfuil grúpa a mhaíonn go bhfuil suim acu sa staidéar stairiúil ar ár réimse, mar a dhéanann Just Cause, ag breathnú amach ar bhrí an Mheabhráin Pentacle, ar clár faisnéise barántúil é. Go háirithe ós rud é gur caitheadh ​​an oiread sin ama, airgid agus dúch ar anailís dhomhain ar dhoiciméid bhrionnaithe MJ-12 le cúpla bliain anuas.

B’fhéidir go gcruthóidh meamram Pentacle go ndearnadh staidéir eolaíochta ar Deaglán (agus fiú a gcomhpháirteanna aicmithe) a ionramháil ó na XNUMXidí. Molann sé freisin, áfach, roinnt réimsí taighde atá ríthábhachtach do thodhchaí an réimse: Cén fáth ar cuireadh tograí Pentacle i bhfolach ón gcoimisiún? Ar baineadh amach a chuid pleananna le haghaidh insamhalta rúnda de thonnta Deaglán? Má tá, cathain, cá háit agus conas? Cad a fuarthas amach? An bhfuil na insamhaltaí seo fós ag dul ar aghaidh? Iarraim ar do ghrúpa a chuid acmhainní imscrúdaithe agus a thallann anailíseach a dhíriú ar an tasc tábhachtach seo.

Agus Eolaíocht Toirmiscthe á léamh agat, ba cheart duit a thuiscint gur Dialann é an leabhar seo, ní tuarascáil anailíseach nó cuimhní cinn. Dá bhrí sin, ní féidir teacht ar go leor conclúidí tábhachtacha, go leor sonraí tábhachtacha, ach léamh idir na línte. Níl do réamh-anailís ar Mheabhrán an Pentacle éagórach, ach tá sé simplíoch agus tógann sé as a chomhthéacs é. Molaim duit filleadh ar do dhara léamh níos mionsonraithe.

FAISNÉIS SLÁNDÁLA RÚNAÍ

Chun aird an Chaptaein Edward J. Ruppelt

Golle, a chara:

Baineann an litir seo le réamh-mholadh do ATIC maidir le modhanna amach anseo chun fadhb rudaí eitilte neamhaitheanta a réiteach. Tá an moladh seo bunaithe ar an taithí a bhí againn roimhe seo leis an anailís ar roinnt mílte tuarascáil ar an ábhar seo. Measaimid gur réamh-mholadh é an moladh toisc nach bhfuil ár n-anailís críochnaithe fós agus ní féidir linn é a chur i láthair nuair a chreidimid gur cheart go mbeadh sé bunaithe ar fhíorais.

Déanaimid an moladh seo roimh am toisc go dtionólfar cruinniú den choimisiún eolaíochta atá urraithe ag an CIA i Washington an 14 Eanáir, 15, agus 16, 1953 chun aghaidh a thabhairt ar cheist "sábhálaithe eitilte." Leanfaidh an cruinniú urraithe ag an CIA cruinniú an CIA, ATIC agus ár n-ionadaithe a tionóladh ag an ATIC an 12 Nollaig, 1952. Ag an gcruinniú seo, mhol ár n-ionadaithe go láidir nach mbunófaí painéal eolaíochta go dtí go mbeidh torthaí ár n-anailíse ar thuarascálacha ar bharúlacha a bhailigh ATIC.

Ós rud é go bhfuil an cruinniú painéil sceidealta go cinntitheach anois, creidimid gur cheart teacht ar chomhaontú idir an Stork Project agus ATIC maidir leis an méid is féidir agus nach féidir a phlé ag an gcruinniú an 14-16 Eanáir i Washington. Ba cheart go n-urramódh an comhaontú seo ár réamh-mholtaí le haghaidh ATIC.

Is minic a bhíonn faisnéis riachtanach ar iarraidh

Taispeánann ár dtaithí go dtí seo leis an staidéar ar rudaí eitilte neamhaitheanta go bhfuil easpa suntasach sonraí iontaofa ann ar féidir oibriú leo. Is minic nach mbíonn faisnéis riachtanach fiú ag na tuairiscí is fearr doiciméadaithe, rud a fhágann nach féidir aitheantas féideartha a bhaint amach, ie fiú amháin i dtuarascáil dea-dhoiciméadaithe tá gné amhrais ann i gcónaí faoi na sonraí a chuirtear isteach, ach toisc nach raibh an acmhainn ag an mbreathnadóir iad a fháil nó nár ullmhaíodh ar na bealaí seo. Dá bhrí sin, molaimid go ndéanfaí turgnamh rialaithe chun sonraí iontaofa a fháil. Déantar cur síos sna réamh-phlean ar réamhphlean ar féidir an turgnamh a dhearadh agus a dhéanamh dá réir.

Bunaithe ar ár dtaithí go dtí seo, is féidir a bheith ag súil go dtiocfaidh conclúidí áirithe as ár n-anailís, agus beidh an gá le sonraí iontaofa a fháil ó bhreathnóirí inniúla a úsáideann [… doléite…] an trealamh riachtanach. Go dtí go mbeidh sonraí níos iontaofa ar fáil, ní bheifear in ann freagra dearfach a thabhairt ar an gceist seo.

Anailís

Miles E. Goll 9 Eanáir, 1953

Táimid ag súil go ndeimhneoidh ár n-anailís gur tuairiscíodh líon thar a bheith ard de chásanna tuairiscithe de rudaí eitilte neamhaitheanta i roinnt réimsí de na Stáit Aontaithe. Ag glacadh leis go mbeifear in ann, bunaithe ar ár n-anailís, roinnt réimsí sainiúla ar spéis leo líon na dtuarascálacha a roghnú, molaimid ceann amháin nó dhá cheann de na réimsí seo a shainaithint mar thurgnamhach.

Ba cheart go mbeadh poist breathnóireachta sa limistéar nó sna ceantair le faireachas iomlán amhairc ar an spéir, le clúdach radair agus grianghrafadóireachta, lena n-áirítear aon trealamh eile atá riachtanach nó úsáideach chun sonraí dearfacha iontaofa a fháil ar gach rud a tharlaíonn san aer.

Ba cheart taifid aimsire an-mhionsonraithe a choinneáil le linn an turgnaimh. Ba cheart go mbeadh an clúdach chomh fairsing go mbeifear in ann aon rud eitilte a rianú agus faisnéis a thaifeadadh faoina airde, luas, méid, cruth, dath, am den lá, srl. Ba cheart go mbeadh an fhaisnéis uile acu siúd atá freagrach as an turgnamh faoi balúin a lainseáil, lena n-áirítear a gcuid ruthag., eitiltí aerárthaí agus diúracáin ar fud an limistéir tástála. Ag an am céanna, ba cheart go leor gníomhaíochtaí eitlíochta éagsúla a phleanáil go rúnda agus go héifeachtúil sa cheantar.

Turgnamh

Tá a fhios againn go mbeadh an turgnamh beartaithe seo comhionann le faoiseamh míleata ar scála mór. oibriú agus go mbeadh ullmhúchán fairsing, comhordú sofaisticiúil chomh maith leis an mbéim is mó ar shlándáil ag teastáil uaidh. Cé gur oibríocht mhór chostasach a bheadh ​​anseo, i dteannta le sonraí faoi rudaí eitilte neamhaitheanta, d’fhéadfaí i bhfad níos mó faisnéise a fháil uaidh.

Éiríonn an cheist faoi cad a bhainfeadh an turgnamh beartaithe amach i ndáiríre. Conas is féidir fadhb na n-earraí neamhaitheanta seo a réiteach? Is féidir glacadh leis go dtiocfadh tuairiscí ó ghnáthbhreathnóirí sibhialta i gcónaí ón réimse tástála seo le linn an turgnaimh seo, chomh maith le tuairiscí ó bhreathnóirí míleata nó breathnóirí oifigiúla eile.

I dturgnamh rialaithe den sórt sin, ba cheart go mbeadh sé indéanta céannacht gach rud a tuairiscíodh a chruthú nó, os a choinne sin, a chinneadh go raibh rudaí aitheantais anaithnid ann. Ina leithéid de shocrú, is cinnte go mbraithfí aon chalaois, ní go poiblí b’fhéidir, ach laistigh den arm ar a laghad.

Ina theannta sin, d’fhéadfadh torthaí an turgnaimh rialaithe athbhreithniú a dhéanamh ar na tuarascálacha le cúig bliana anuas i bhfianaise faisnéise comhchosúla ach dearfach. Ba cheart go gceadódh sé seo conclúidí réasúnta soiléir faoi thábhacht na faidhbe "sailéad eitilte".

D’fhéadfadh torthaí turgnamh den sórt sin cabhrú leis an bhFórsa Aeir a chinneadh cén aird a thabharfaí ar chásanna ina dhiaidh sin, áit a dtuairisceofar na mílte radharc mar a tharla an samhradh roimhe sin. Amach anseo, ba cheart go mbeadh an tAerfhórsa in ann ráiteas dearfach a dhéanamh, ag cur misnigh ar an bpobal, sa chiall go bhfuil gach rud in ord agus faoi smacht.

Forlíonadh: 18 Feabhra 2000

A bhuíochas d’obair roinnt taighdeoirí tiomnaithe a dhéileálann le gnéithe stairiúla Deaglán, tá a lán níos mó ar eolas inniu ná mar a bhí ar eolas i 1993, ach tá go leor le fáil fós. Ceann de na taighdeoirí iontacha seo ná Wendy Connors ón Ionad Taighde Tionscadal Comharthaí, a thug na tráchtanna seo a leanas:

“Bhí an Coirnéal Miles Goll ar cheann de na chéad cheannasaithe i Wright Field, agus le linn an chogaidh d’oibrigh sé ar dtús mar cheann na roinne rialaithe dóiteáin sa tsaotharlann arm. D'oibrigh sé ina dhiaidh sin sa ghrúpa T-2 agus rinne sé rialú ar rochtain ar sheomra staid speisialta. Is beag eolas eile atá ar eolas faoi, ach bhí teagmhálacha iontacha aige ag Wright Field agus sa Pheinteagán. Rinne mé iarracht rud éigin a thochailt faoi, ach ní leor é. "

Cruinne Eshop Sueneé

Philip J. Corso: An Lá Tar éis Roswell

Imeachtaí i Roswell i mí Iúil 1947 déanann coirneal de chuid Arm na SA cur síos air. D'oibrigh sé ag An Roinn Teicneolaíochta Eachtraí agus Taighde agus Forbartha Míleata agus mar thoradh air sin, bhí rochtain aige ar fhaisnéis mhionsonraithe faoin titim Deaglán. Léigh an leabhar eisceachtúil seo agus breathnaigh taobh thiar den imbhalla intrigue atá le feiceáil sa chúlra seirbhísí rúnda Arm na SA.

Philip J. Corso: An Lá Tar éis Roswell

Ailt den chineál céanna