Ag Aimsiú Láithreacht na Cruinne ar an Domhan (5.díl)

5629x 21. 06. 2019 1 Reader

Is é an ceann is tábhachtaí de na heagraíochtaí folacha uile atá ar ancaire i ngníomhaireachtaí rialtais SAM ná an ceann atá sa Chomhairle Slándála Náisiúnta (NSC). Bhunaigh an tUachtarán Truman an NSC i 1947 agus ba é an fheidhm a bhí aige ná moltaí beartais na rialtas éagsúil, pobal míleata agus faisnéise a chomhordú, i sraith chomhtháite de mholtaí beartais ar féidir le huachtaráin iad a roghnú.

De ghnáth déantar an fheidhm chomhordaithe NSC seo a mhacasamhlú in eagraíocht rúnda atá leabaithe sa NSC, ar a dtugtar Majestic-12, a bhí bunaithe ar dhoiciméad a shínigh an tUachtarán Truman i 1947. Chruthaigh Truman é mar choiste polaitiúil comhordaithe uachtaránachta maidir le heachtrannaigh a bheith ann, corpraíodh MJ-12 go foirmiúil sa NSC i 1954, agus é mar chúram air máthair-eagraíocht a chruthú ina mbeadh MJ-12 leabaithe.

Seo a leanas an leagan oifigiúil maidir leis an gcuid seo de stair an NSC

I 1954, bhunaigh an NSC 5412 agus bhunaigh sé rannóg d'ionadaithe ceaptha de chuid an Uachtaráin, na Rúnaithe Stáit agus ionadaithe na hAireachta Cosanta chun bualadh go rialta chun oibríochtaí ceilte a athbhreithniú agus a mholadh. Ghlac Gordon Gray an chathaoirleacht ar an gCoiste 5412, mar a tugadh air, agus ina dhiaidh sin bhí gach Comhairleoir Slándála Náisiúnta ina chathaoirleach ar choistí comharbacha den chineál céanna, ar ainmníodh iad ar nós "303", "40", "Coiste Comhordaithe Speisialta", a bhí i gceannas ar athbhreithniú rúnda Oibríochtaí CIA.

Áiríodh leis an gCoiste 5412 fochoiste ar a dtugtar PI 40 chun faisnéis a chomhordú ó gach eagraíocht aicmithe eile atá bunaithe san ETU chun sraith chomhtháite de roghanna beartais a fhorbairt do PI-40. Soláthraíonn eagraíochtaí rúnda atá leabaithe in eagraíochtaí eile, ar nós na Comhairle Gnóthaí Eachtracha, an fhoireann agus na hacmhainní is fearr le haghaidh earcaíochta agus plé beartas ag PI 40. Agus cur síos á dhéanamh aige ar chomhdhéanamh tosaigh MJ-12, thug William Cooper dá aire go raibh sé ag brath ar an gComhairle um Chaidreamh Eachtrach, rud a chuir síos air mar “fhir chiallmhara”:

An Chomhairle um Chaidreamh Eachtrach

Ba bhaill thábhachtacha den Chomhairle um Chaidreamh Eachtrach na “fir chiallmhara” seo. Ba chomhaltaí den ghrúpa seo dhá bhall déag, lena n-áirítear an chéad 6 ó phoist an rialtais, agus bhí oifigigh shinsearacha agus stiúrthóirí na Comhairle um Chaidreamh Eachtrach i rith na mblianta agus an Coimisiún Tríthaobhach ina dhiaidh sin. Ina measc bhí Gordon Dean, George Bush agus Zbigniew Brzezinski. Ba iad John McCloy, Robert Lovett, Averell Harriman, George Kennan, agus Dean Acheson na “fir chiallmhara” is tábhachtaí agus is mó tionchair a bhí ag freastal ar MJ-12. Mairfidh a mbeartas ar feadh deich mbliana de 70. blianta. Tá sé tábhachtach go raibh an tUachtarán Eisenhower agus an chéad chomhalta 6 de MJ-12 ón rialtas ina mbaill den Chomhairle um Chaidreamh Eachtrach freisin.

Go teoiriciúil, ba cheart go mbeadh PI 40 ar thús cadhnaíochta na cumhachta i láthair ET, a úsáideann na hintinn is fearr le haghaidh freagra comhordaithe ar láithreacht ET. Go deimhin, mar gheall ar fhriotaíocht mhaorlathach, cláir oibre ar leithligh agus "daoine bradacha", tá drogall ar eagraíochtaí rúnda éagsúla faisnéis a roinnt a d'fhéadfadh a gcumhacht, a n-acmhainní, nó a dtionchar a chur i gcontúirt. Déantar é seo a dhoiciméadú i Dr. Déanann sé cur síos ar an gcaoi a ndiúltaíonn eagraíocht rúnda a bhí ina ball a gcuid faisnéise is tábhachtaí a roinnt le máthair-eagraíocht an NSA. Mar is féidir leat a shamhlú, tá na fadhbanna seo ag méadú níos mó ar fud an domhain nuair a bhuaileann eagraíochtaí rúnda móra ar leibhéal náisiúnta le beartas domhanda maidir le láithreacht ET a phlé agus a chomhordú.

De réir an "sceithire", tagann an Grúpa rúnda Bildeberg le chéile go bliantúil chun beartais náisiúnta maidir le láithreacht ET a chomhordú go sainráite. Tugann Nelson Rockefeller ról níos pearsanta don ráiteas seo ag oscailt chruinnithe bliantúla an Ghrúpa Bilderberg. I 1954, ainmnigh an tUachtarán Eisenhower Rockefeller a chúntóir pleanála speisialta um Chogadh Fuar, san áireamh sa phost seo bhí faireachán agus faomhadh ar oibríochtaí rúnda CIA. Ba leithscéal amháin é seo do ról fíor Rockefeller i mbainistiú bheartas eachtrach na Stát Aontaithe, tar éis "conradh rúnda" a pléadh roimhe seo idir rás Zetas agus rialtas SAM.

Ba é an príomhábhar imní a bhí ag Rockefeller ná cláir mhíleata agus faisnéise mórscála a dearadh, a chur i bhfeidhm agus monatóireacht a dhéanamh orthu a cruthaíodh mar fhreagra ar láithreacht ET go ginearálta, agus cine foirmiúil ET le Zeta Reticuli. D'imir Rockefeller ról “comhordaithe” lárnach san eagraíocht rangaithe atá leabaithe sa Chomhairle Slándála Náisiúnta - maorga 12. Ag an gcruinniú bliantúil Bilderberg, bheadh ​​ról comhchosúil ag Rockefeller maidir lena chinntiú go gcomhordódh na rialtais náisiúnta éagsúla in Aontas an Iarthair a gcuid acmhainní chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le Comhaontú Vársá agus le láithreacht an ET.

Comhoibríonn eagraíochtaí rúnda go híseal

Cé gur chóir d’eagraíochtaí rúnda feidhmiú go teoiriciúil ar bhealach comhchosúil lena dtuismitheoir, le hacmhainní a chomhordú agus a roinnt, mar an sprioc sháraitheach maidir le slándáil náisiúnta na Stát Aontaithe a chosaint, is í an fhírinne ná nach n-oibríonn na heagraíochtaí rúnda seo ach oiread agus is féidir. Tá a gcomhoibriú teoranta ag an tuiscint ar iomaíocht gan aon éifeacht i dtéarmaí tionchair, gradam agus acmhainní.

Mar shampla, beidh eagraíochtaí rúnda míleata, cabhlaigh agus fórsa aeir a oibríonn chun teicneolaíocht ET a chomhtháthú i gcórais arm in iomaíocht le cad iad na córais atá tuillte ag maoiniú agus an tuiscint ar na bagairtí a thugann údar leis. Murab ionann agus an díospóireacht dhian ar airm thraidisiúnta ar an láthair phoiblí, tá an díospóireacht ar éadálacha agus imscaradh na teicneolaíochta ET an-rúnda. Mar gheall ar nádúr garbh na n-eagraíochtaí seo, a n-aicmiú slándála, a chuireann iad thar mhaoirseacht chomhionadaíoch institiúidí caighdeánacha rialtais, teagmhálacha le rásaí ET agus a dteicneolaíochtaí, déanann na heagraíochtaí rúnda seo na príomhspriocanna do insíothlú ET.

ET insíothlú isteach in eagraíochtaí rúnda

Déantar insíothlú in eagraíochtaí rúnda trí chláir mhalartaithe agus forbartha teicneolaíochta, trí theicnící bailithe faisnéise a úsáid a líomhnaítear a chuidíonn leis na heagraíochtaí rúnda seo a gcuid feidhmeanna sonracha a chomhlíonadh, ach i ndáiríre iad a dhéanamh soghonta do insíothlú ET.

Is é an teicneolaíocht chomhchoiteann amháin a úsáideann na heagraíochtaí seo, atá an-amhrasach maidir leis an méid a cheadaíonn an t-insíothlú ET, an teicneolaíocht “Feabhas ar an Inchinn”, rud, de réir an Dr. Ceadaíonn Wolf úsáid chéatadáin mhéadaithe go mór den inchinn ionas gur féidir le daoine dul i mbun meabhairshláinte i malartú faisnéise teileamaitice le heachtraítreacha. Baineann an modh le tionchar a imirt ar an inchinn, agus conas néaróin a spreagadh. Ceadaíonn sé na billiúin synapses a chruthú.

Dar le Dr. Ardaíodh an IQ ó 141 go 186 ar Wolf, a chuaigh tríd an bpróiseas feabhsúcháin mheabhrach. Mar an gcéanna, Dr. Déanann Neruda cur síos ar an teicneolaíocht feabhsú inchinne a úsáidtear san eagraíocht rúnda "Labyrinth", atá leabaithe san NSA, agus é ag súil go mbainfidh gach duine amach rangú slándála atá sách ard nuair a iarrtar orthu é sin a dhéanamh.

Thuairiscigh Al Bielak, rannpháirtí sa chlár montauk Montauk, atá á reáchtáil ag Cabhlach na Stát Aontaithe, ar úsáid na teicneolaíochta feabhsúcháin inchinne ag an NSA. In áit a bheith ag méadú cumas IQ agus inchinne amháin, ardaíonn an teicneolaíocht seo imní thromchúiseacha maidir lena cumas faighteoirí cláir i bpatrúin chognaíocha agus iompraíochta a thacaíonn le tionchar agus insíothlú ET i réimsí a bhfuil an tionchar polaitiúil is airde acu.

Mar thoradh ar na heagraíochtaí folacha iomadúla seo a bhfuil feidhmeanna agus comhoibriú éagsúil acu le teicneolaíochtaí ET, cuireann sé seo le leibhéal ard muiníne agus iomaíochta i measc eagraíochtaí rúnda na Stát Aontaithe, a bhfuil amhras fúthu, cé go bhfuil siad ag comhoibriú go díreach, go bhfuil insíothlú ET le páirtí eagraíochtaí.

Philip Corso

Luaitear an fhadhb seo de insíothlú ET in anailís an Choirnéal Philip Corso ar sheirbhísí caidrimh agus faisnéise US-CIA ó thíortha eile:

“Tá an CIA, an KGB, Seirbhís Rúnda na Breataine agus go leor gníomhaireachtaí faisnéise eachtraí dílis dóibh féin, dá bpríomhghairmeacha, agus dá rialtais. Is iondúil nach mbíonn eagraíochtaí spiaire cosúil leis an CIA agus an KGB ann ach chun iad féin a chosaint, agus mar sin níl iontaobhas na Stát Aontaithe ná arm na Rúise ina n-iontaobhas dóibh… .Téann CIA i bhfeidhm ar an KGB agus ba é an rud a bhí i gceist leo ná gur ghlac muid i 50. agus 60. blianta… ”

Cé go raibh Corso ag tagairt don streachailt ar an gCogadh Fuar, mhol a leabhar "Day after Roswell" go raibh baint ag ET le heagraíochtaí rúnda éagsúla leis an bhfadhb insíothlaithe seo. Is é an fachtóir nochta i dtuairimí Cors go bhfuil ról ag cultúr institiúideach maidir le conas is féidir le heagraíochtaí agus foghrúpaí difriúla ET eagraíocht rúnda a insíothlú.

Grúpa Cabal

Cuireann earnálacha éagsúla de chuid mhíleata na Stát Aontaithe béim ar dhílseacht, ar dhisciplín, ar chinnteoireacht ordlathach, agus ar fhorbairt arm, rud a chiallaíonn go bhfuil siad i mbaol rásaí ET a roinneann na luachanna seo. Is dóchúil, dá bhrí sin, gur dócha gur chuir na foghrúpaí “dea-aoire” reptilian arbh eol dóibh na cultúir mhíleata seo a roinnt earnálacha éagsúla de chuid mhíleata na Stát Aontaithe. Ba chóir go léireofaí insíothlú den sórt sin in iompar thar a bheith ionsaitheach in earnáil mhíleata na Stát Aontaithe, i gcoinne rás Grays le Zeta Reticuli. Is léir ón Dr. Wolf in Dr. Richard Boylan faoin mbanna a ghlaonn sé "Cabal."

Chuir Wolf síos ar an ngrúpa comhcheilg seo "The Cabal" mar chomhghuaillíocht d'oifigigh antoisceacha, bunúsacha, seineafóbacha, ciníocha agus paranóideach a bhfuil eagla orthu agus a dhéanann gráin ar eachtrannaigh. Gan aon chead ón Uachtarán nó ón gComhdháil, ghlac Cabal smacht ar airm Star Wars chun UFOanna a shoot síos, chun marthanóirí a thógáil do phríosúnaigh eachtardhomhanda, agus iarracht a dhéanamh faisnéis a fháil uathu trí fhórsa.

Deimhníonn an Coirnéal Steve Wilson, oifigeach ardchéime a mhaíonn go raibh tionscadal rúnda (Pounce) aige chun soitheach ET laghdaithe a fháil a dhearbhaíonn go bhfuil cogadh rúnda, ag baint úsáide as teicneolaíocht ardteicneolaíochta, á reáchtáil ag rannóga Arm na SA in aghaidh Zetas. Le haghaidh seirbhísí faisnéise mar an CIA agus an NSA, a dhíríonn ar bhailiú faisnéise, ar roinnt faisnéise agus ar chumarsáid le rásaí éagsúla ET, déanann sé níos leochailí iad insíothlú Zeta Grays a roinneann gnéithe den chultúr institiúideach seo.

Tá an méid a bhí na heagraíochtaí rúnda seo faoi bhagairt ag "aoirí maithe" soiléir ó ráitis sceithirí, cosúil le Phil Schneider, a chonaic idirbheartaíocht rúnda i saoráidí faoi thalamh idir daoine agus ET, áit a raibh na príomh-ról ag na ETanna seo. Ordú Domhanda an Chumainn. (Ordú Domhanda Nua.)

Bagairt ag Grays?

Chuir Schneider síos ar an gcaoi a raibh an "eagraíocht rúnda a d'oibrigh sé faoi bhagairt ag an" High Grays of Reptilians, agus conas a bhí siad ag ullmhú do "rialtas domhanda amháin." Mar an gcéanna, Dr. Déanann Neruda cur síos ar an ET Corteum a bheith ann, atá nasctha go dlúth le heagraíocht rúnda darb ainm "Labyrinth", lena n-áirítear daoine 1800 agus 200 ET, atá ag feidhmiú sa Ghníomhaireacht Náisiúnta Slándála. Tugann an rialú docht agus ordlathach paranoid a fheidhmíonn an Labyrinth le fios go n-áirítear "Corteum" na foghrúpaí faoi "aoirí maithe".

Tá roinnt iar-rannpháirtithe i gcláir rangaithe a chuimsigh comhoibriú ET le daoine, i dteicneolaíocht nua a thástáil agus a fhorbairt in eagraíochtaí atá leabaithe sa Chabhlach, san Arm agus san Fhórsa Aeir. Dar le Stewart Swerdlow agus rannpháirtithe eile, tugtar an teideal "Montauk" ar shraith tionscadal atá rangaithe go mór faoi cheannas Chabhlach na Stát Aontaithe, comhoibríonn eagraíocht rúnda a bhfuil baint aici le fuadach saoránach na Stát Aontaithe le haghaidh turgnamh um rialú intinne le Grays agus Reptilians ET agus iad ag iarraidh níos mó a fhoghlaim faoi shaincheisteanna mothúchánacha agus iompraíochta an duine . Faoi dheireadh, creideann Bill Cooper go bhfuil comhstruchtúr cumhachta comhdhéanta de dhaoine agus ET a chuireann clár oibre ar fáil chun rialú iomlán a dhéanamh ar institiúidí agus daonraí daonna.

Tá míbhuntáiste faoi leith ag rásaí cosanta “tuismitheora” ET agus iad ag déileáil le heagraíochtaí rangaithe mar gheall ar an drogall atá orthu teicneolaíochtaí a mhalartú a bhfuil úsáid mhíleata acu, agus go deimhin, srian ar úsáid ard-arm, bíonn tionchar teoranta acu ar eagraíochtaí rúnda. Mar a luadh cheana, tá teip tagtha ar chruinniú an Uachtaráin Eisehower agus an dhruid seo de rásaí ET humanoid, mar gheall ar easaontas faoi áisiúlacht chlár míleata núicléiche na Stát Aontaithe. Ina dhiaidh sin, díríonn "rásaí máithreacha cosanta" ar a n-iarrachtaí chun an seans go dtarlódh cogadh domhanda a íoslaghdú, rud a laghdódh na tionchair dhochracha a bhaineann le trialacha arm núicléach agus a choisceann cláir dhíchobhsaithe "dea-aoirí" agus ag dul i ngleic le "dea-aoirí" i bpríomheagraíochtaí rúnda.

Dr. Neruda agus a chomhrá

Tá tionchar "rásaí múinteora críonna" ar eagraíochtaí rúnda níos teoranta fós toisc nach bhfuil ach scóip theoranta ag a gcomhairleoireacht spioradálta d'eagraíochtaí folacha, mar institiúidí maorlathacha a bhfuil tionchar teoranta acu gan toradh ar bith ar chumhacht agus acmhainní. Dr. Ina agallaimh, déanann Neruda cur síos ar an gcaoi ar cuireadh iallach air éalú ón eagraíocht rúnda atá leabaithe san NSA toisc gur measadh nach raibh comhairle spioradálta an "chine lárnaigh" i bhfoirm fealsúnachta, ealaíne agus ceoil leordhóthanach chun airm agus soláthar teicneolaíochta a measadh a bheith riachtanach chun idirghabháil ET a chosaint.

Nuair a bhí amhras ann go raibh Neruda faoi thionchar na “cine ciallmhaire meantóra” seo, b'éigean dó meabhlú nó riosca a dhéanamh ag úsáid teicneolaíochtaí cuimhne ionracha chun an t-eolas go léir a bhaint as an gcaidreamh leis an rás seo. Is cosúil go mbíonn tionchar suntasach ag tionchar na rásaí “meantóireachta ciallmhaire” seo ar na daoine sin in eagraíochtaí folacha a osclaíonn tionchair roimhe seo. Is fórsaí forásacha iad na daoine seo chun láithreacht ET a fhoilsiú, trí "chlár comhchuibhithe" de réir a chéile agus chun freagra míleata níos moille a thabhairt ar idirghabhálacha ET, ach fanann siad i mionlach sa phróiseas déanta beartas.

Leid do leabhair as Suenee Cruinne eshop

Philip J. Corso: An lá tar éis Roswell

Imeachtaí isteach Roswell I mí Iúil na 1947 tá cur síos déanta ag Coirnéal SAM Arm. D'oibrigh sé isteach An Roinn Teicneolaíochta Eachtraí agus Taighde agus Forbairt an Airm agus dá bhrí sin bhí rochtain aige ar fhaisnéis mhionsonraithe maidir le titim Deaglán. Léigh an leabhar urghnách seo agus breathnaigh taobh thiar de imbhalla an tsolais sa chúlra seirbhísí rúnda Arm na Stát Aontaithe.

An lá tar éis Roswell

Na cúiseanna le láithreacht eachtardhomhanda ar an Domhan a nochtadh

Níos mó codanna ón tsraith

Leave a Reply