An Éigipt: Súil Horus

16. 05. 2023
5ú comhdháil idirnáisiúnta eispholaitíochta, staire agus spioradáltachta

É croílár shiombail na hÉigipte a thuiscint Súil Horus an eochair d’eolas domhain. Maidir leis na hÉigipteacha, siombail ársa cosanta, cumhachta ríoga agus dea-shláinte a bhí ann.

Tá an tsiombail ar eolas ó 3150 RCh ar a laghad. Tá gach seans ann go dtéann a bhunús agus dá bhrí sin a bhunús níos faide isteach san am atá thart.

Léiríonn an tsiombail 6 chiall bhunúsacha: teagmháil, blas, éisteacht, radharc, boladh agus intinn.

Ailt den chineál céanna