Anunnaki - neacha ó na réaltaí i dtéacsanna Sumerian

15592x 28. 01. 2021 1 léitheoir
3ú Comhdháil Idirnáisiúnta Cruinne Sueneé

Is iad na Anunna, ar a dtugtar an Anunnaki freisin, na carachtair lárnacha i scéalta na gcuairteoirí ársa ón spás amuigh a tháinig i dtír ar ár bplainéad, a chruthaigh an chine daonna, a thug sibhialtacht dó, agus a d’fhág rianta i finscéalta a lán náisiún. Is iad na téacsanna Sumerian agus Babylonian atá ag teannadh le déithe, arrachtaigh agus laochra demigod gan áireamh a thug ainm na spásairí ársa seo don domhan.

Anunnaki

Bhí poist shuntasacha ag déithe na miotais seo i gcultúr na sibhialtachtaí ársa, rinne siad faid iomainn agus téacsanna miotaseolaíochta a íobairt agus a chumadh ag ceiliúradh a gcuid gníomhais. Ach cé a bhí iontu i ndáiríre, agus cad atá scríofa fúthu ar tháibléid ársa cré Sumerian?

An bhrí i bhfolach an fhocail Anunna

Imithe tá na laethanta nuair a bhí téacsanna cuneiform ársa i bhfolach i dtaisclanna músaem agus i litríocht ghairmiúil a bhí deacair a bhaint amach. Sa lá atá inniu ann, in aois an Idirlín agus a bhuíochas d’iarrachtaí a lán taighdeoirí, tá an deis againn féachaint ar na téacsanna seo ó chompord an bhaile agus an t-eolas dearmadta a d’fhág sibhialtachtaí ársa fágtha againn a léamh. Is féidir linn trí shuíomh Gréasáin a úsáid go háirithe: Corpas Téacs Leictreonach de Litríocht Sumerian (ETCSL) cruthaithe ag Ollscoil Oxford, áit a bhfoilsítear saothair thábhachtacha liteartha a scríobhadh i Sumerian, Tionscnamh Leabharlainne Digiteach Cuneiform (CDLI), tionscadal a cruthaíodh i gcomhar le roinnt ollscoileanna ag bailiú grianghrafanna agus athscríbhinní de tháibléid cré bhunaidh i Sumerian agus Akkadian, teangacha na mBabylon agus Assyrians, agus Foclóir Pennsylvania Sumerian, ina bhfuil, i measc rudaí eile, athscríbhinní d’fhocail aonair sa cuneiform. Armtha leis na huirlisí cumhachtacha seo, is féidir linn cosáin Anunna, créatúir mistéireach na réaltaí, a leanúint.

An bhrí i bhfolach an fhocail Anunna

Mar sin féin, más mian linn fíorfhaisnéis a fháil faoi dhaoine Anunna i dtéacsanna Sumerian, ba cheart dúinn smaoineamh ar dtús faoin gcaoi ar scríobh na scríobhaithe ársa an téarma seo. Cuideoidh sé seo linn freisin brí i bhfolach an choincheap seo agus nádúr na ndaoine a ndearna sé tagairt dóibh a nochtadh.

Ar dtús báire, ba chóir a thabhairt faoi deara gur úsáid na Sumerians comhartha dá ndéithe - AN (sa chás seo léigh dingir), ar a bhfuil réalta ocht bpointe. Ag an am céanna, áfach, chiallaigh an comhartha seo "neamh" (léigh an) agus freisin ainm dhia na bhflaitheas (An freisin), rialóir déithe eile, nach bhfeictear ach go heisceachtúil i miotais, ach de ghnáth taispeántar an meas is airde. I bhfianaise an teaglaim den téarma dingir leis an téarma ar neamh, b’fhéidir go mbeadh sé níos oiriúnaí “neacha neamhaí” a thabhairt ar na neacha sin in ionad na déithe.

Tá sé an-tábhachtach eolas ar an téarma seo agus tuiscint ar a bhrí, toisc go bhfuil siombail dingir le feiceáil roimh ainm gach dia, déithe cosanta níos ísle, deamhain, ach rialóirí deified mar Gilgamesh, Naram-Sin nó Shulgi. Feidhmíonn an comhartha seo mar chinntitheach mar a thugtar air, nach léitear, ach cuireann sé in iúl don léitheoir gur léiriú é an focal seo a leanas ar dhuine diaga. Toisc nach léitear é, scríobhann saineolaithe é i dtrascríbhinní Laidine mar fhorscríbhinn. Agus is é an comhartha seo atá le feiceáil roimh ainmniú na "déithe móra" Anunna.

Bandia Ninchursag - cruthaitheoir daoine

Carachtair

Déantar an focal Anunna a litriú trí na carachtair cuneiform seo a leanas a úsáid: dingir A-NUN-NA (Fíor 1 a). Tá an chéad chomhartha ar eolas againn cheana agus léiríonn sé neacha neamhaí. Scríobh carachtar eile de na Sumerians an focal uisce, ach chiallaigh sé sperm nó sinsearacht freisin. Is é brí an charachtair seo a leanas, NUN, prionsa nó prionsa. Is iontach an rud é gur scríobhadh ainm chathair Erid (NUN ki) leis an tsiombail chéanna, agus i miotais tugadh Enki uirthi freisin. Is eilimint ghramadaí an carachtar deireanach. Mar sin is féidir an téarma anunna a aistriú mar "neacha neamhaí de bhunadh prionsa (síol)" agus go deimhin feictear scríobhaithe téacsanna ársa mar sin, toisc gur "déithe móra iad na leasainmneacha is coitianta a bhaineann le Anunna." is iad, mar shampla, na déithe cosanta lamma, nó na deamhain udug.

Anois d’fhéadfá a rá, “Ach fan, nach é a chiallaíonn an Anunnaki‘ iad siúd a tháinig ó neamh, ’mar a deir Sitchin?” Is í an fhírinne gurb é an téarma Anunnaki (scríofa; dingir A-NUN-NA-KI - Fíor . 1 b) tá sé le feiceáil den chéad uair i dtéacsanna Akkadian a bhaineann leis na Babylonians agus Assyrians; go dtí sin, níor úsáideadh ach an téarma Anunna, agus cuireadh an tsiombail KI, a chiallaíonn 'talamh', níos déanaí. Níltear cinnte cén fáth go ndearnadh é seo, ach is cosúil go raibh sé riachtanach ag an am idirdhealú a dhéanamh idir na neacha Anunna a d’fhan ar an Domhan (Anunnaki) agus iad siúd a d’fhill ar an spás, dá ngairtear Igigi b’fhéidir, mar a thugann an t-eipic Akkadian Enum Elisha le fios. Deir sé gur chuir Marduk 300 Anunnaki chun na bhflaitheas agus gur fhan 300 ar talamh, agus gur chónaigh trí chéad Igigi ar neamh.

Mar sin féin, níl an téarma Anunna nó Anunnaki á léirmhíniú mar "iad siúd a tháinig ó neamh ar talamh" chomh neamhchúiseach agus ba mhaith le lucht freasúra teoiricí faoi spásairí ársa. Tosaíonn téacs an amhráin Sumerian The Dispute of the Sheep with the Grain leis na focail: "Nuair, ar chnoc na bhflaitheas agus na talún, a ghin na déithe Anunna, ..." is féidir an abairt tosaigh seo a thuiscint mar Anunna i dtosach ag teacht ó áit éigin (Aistríodh ANKI mar neamh agus talamh - AN KI) agus ba shliocht iad an dia Ana, mar sin na flaithis. Deimhnítear bunús neamhaí Anunna freisin le téacs Lamentation of Arura nó Lamentation to Enki, ina ndeirtear gur ghin an dia Anan ar neamh, agus níos déanaí ar talamh. Dá bhrí sin, tagraíonn na cumadóireachta seo go soiléir do bhunús cosmaí nó neamhaí na ndaoine Anunna.

Sonraí ó stela Ur-Namm. Déanann Ur-Namma lúcháir roimh an dia ina shuí

Cérbh iad

In ainneoin soiléiriú ar fhíor-bhrí an téarma Anunna, tá an cheist fós, cé hiad na daoine a thug na Sumerians mar sin orthu i ndáiríre? Cruthaíonn staidéar mionsonraithe ar mhiotais, iomainn agus chumadóireacht Sumerian gur ainmniú comhchoiteann de na déithe a bhí ann i ndáiríre, mar is minic a leanann an t-ainmniúchán “gal dingir”, ie na déithe móra. De ghnáth ní dhéanann na téacsanna cur síos ar a bhfoirm shonrach, cé is moite de na déithe aonair. Sna tuairiscí ar dhéithe aonair, is minic a fhoghlaimímid go raibh siad timpeallaithe ag “glow scanrúil,” ar a dtugtar Sumerian “melam.”

Labhraíonn roinnt amhrán freisin faoi fhéachaint bagarthach, mar shampla laoidh ingearchló Inanna nó shliocht Inanna isteach sa domhan thíos. Maidir le léiriú déithe Sumerian, agus mar sin Anunna mar sin, is minic a léirítear iad mar fhigiúirí daonna a shuíonn de ghnáth ar ríchathaoir agus a fhaigheann achainíoch (lucht féachana diaga mar a thugtar air) nó i radhairc mhiotaseolaíochta éagsúla. Mar sin féin, déanann caipín adharcach nó clogad idirdhealú eatarthu ó dhaoine.

Anunna - créatúir ó na réaltaí i dtéacsanna Sumerian

Créatúir

Gan amhras bhí na neacha a raibh caipín seacht n-adharc orthu i measc na ndaoine is airde. Le clúdach ceann den sórt sin, léirítear Enki, Enlil, Inanna, agus "déithe móra" eile. Taispeántar roinnt déithe le caipín dhá adharc, agus is féidir gur "déithe íochtaracha" iad, gur neacha cosanta an lamma iad . De ghnáth treoraíonn siad seo an t-achainíoch chuig an déin sna greantaí. Mar sin féin, tá dealbha ó cheantar el-Obejd (nó Ubaid freisin), a bhfuil gnéithe reiptílí orthu - go háirithe cruth an chinn agus na súl - bainteach le Anunna. Pléitear a mhéid a bhfuil údar leis na naisc seo, ach deir Anton Parks, mar shampla, in The Secret of Dark Star go raibh créatúir Anunna reptilian, de réir a chuid faisnéise dírithe.

Is fianaise gur tagairtí iomadúla don ghá le bia a bhí in Anunna mar chréatúir “feola agus fola,” agus ní hamháin táirge éigin samhlaíochta nó pearsanaithe ar fhórsaí an nádúir. Bhí sé seo freisin ar cheann de na cúiseanna gur cruthaíodh fear - chun soláthar a dhéanamh do na déithe. Is fearr a léirítear é seo i miotas Akkadian de Atrachasis, ina mbíonn ocras ar na déithe tar éis na tuile, agus nuair a thairgeann Atrachasís íobairt feola rósta dóibh, eitlíonn siad air mar chuileoga. Deimhnítear freisin an gá atá le cothú le miotas Enki agus le socrú an domhain, ar dá réir a chónaíonn Anunna i measc na bhfear agus a itheann a gcuid bia ina gcuid scrín.

Sa mhiotas seo, thóg Enki teaghaisí dóibh i gcathracha, roinn siad talamh agus thug cumhachtaí dóibh. Agus ceann de na caitheamh aimsire ab fhearr a bhí acu ná féasta agus ól beorach nó alcóil eile, nár chríochnaigh go sona sásta ó am go ham, mar a leag Enki agus Ninmach béim air, ina raibh na déithe meisce ag iarraidh daoine faoi mhíchumas a chruthú tar éis rath tosaigh leis an duine cruthú, agus Inanna agus Enki, áit ar thug Enki go fial dá chumhachtaí diaga ME, cláir nó pleananna de chineál éigin d’eagrú an domhain, a raibh aiféala air ansin tar éis sobering up.

Téacsanna Sumerian

I dtéacsanna Sumerian, is minic a úsáidtear an téarma Anunna mar ainmniúchán comhchoiteann, cosúil leis an méid a déarfaimis “daoine.” Is minic a thagraítear do dhéithe áirithe iontu mar “deartháireacha na Anunnakas,” nó “ceann de na Anunna,” a thacaíonn leis an léiriú seo. Go minic, úsáidtear an t-ainm seo freisin chun béim a leagan ar chumhacht, neart agus maorga dia áirithe. Mar shampla, léann Inanna's Promotion:

"A Mhuire is gaire, Anem beloved,
Is mó go mór do chroí naofa: lig dom a bheith ciúin.
Bean chéile ionúin Usumgal-ana,
Is tú máistreás na spéire neamhaí agus an chloch chinn,
Chuir Anunna chugat,
Is banríon óg tú ó rugadh tú,
An chaoi a bhfuil tú ardaithe inniu thar aon rud eile Anunna, déithe iontacha!
Pógann Anunna an talamh le do liopaí os do chomhair. '

Ar an gcaoi chéanna, fógraítear déithe nó neacha éagsúla, cé chomh maorga atá siad, agus an chaoi a ngéilleann Anunna os a gcomhair agus a thugann ómós dóibh. Cé nach bhfuil aon ordlathas sainithe go soiléir idir Anunna, is léir go raibh cuid acu níos cumhachtaí agus níos mó tionchair.

Ríthe an Anunnaki

Ach cé hiad na déithe níos cumhachtaí agus is mó tionchair a sheinn na hamhráin Sumerian? Meastar gurb é An duine is airde de na déithe ná An, a fheidhmíonn i gcónaí mar athair agus mar chruthaitheoir Anunna seachas mar rialóir. D’fhéadfaí a rá gur dia codlata mar a thugtar air, i bhfad ó fhulaingt choitianta daoine agus ó intrigues déithe eile. Cé nach ndéanann sé idirghabháil ghníomhach sna himeachtaí ar an Domhan, déanann sé cinneadh maidir le faitíos agus bíonn sé i gceannas ar thionól na déithe. Bíonn sé san áit is onórach i gcónaí - mar shampla, ag féasta a eagraíonn Enki i Nippur chun críoch a cheanncheathrú a cheiliúradh, tá E-Engura ina shuí in áit onóra.

Is minic a thugtar Enki féin mar “thiarna” nó “ceannaire” Anunna sna téacsanna. Mar a luadh thuas, úsáidtear an tsiombail NUN chun Enki agus cathair Eridu (NUN ki) a chur in iúl, atá i bhfad ó chomhtharlú. Is cosúil go bhfuil an focal NUN, a chiallaíonn "uasal" nó "prionsa," ina chomhchiallaigh dhíreach do Enki. Tá baint acu le Erid, agus mar sin le Enki, tá an 50 Anunna de Erid a luaitear san incantation ó thréimhse Ur III, an 21ú haois RC, a léirmhíníonn Sitchin mar choilíneoirí bunaidh an Domhain a ghabhann lena gceannaire Enki. Taispeánann siad meas cuí air freisin trí a ghlóir a scairt, mar atá i gcomhdhéanamh agus in ord domhanda Enki:

“Labhraíonn déithe Anunna go cineálta leis an bprionsa mór a thaistil a thír:
'An Tiarna a thiománaíonn ar ME iontach, íon,
Rialaithe ag ME mór neamhiomlán,
Cé nach bhfuil sé comhionann sa chruinne leathan iomlán,
Cé san Erid is naofa, uasal a ghlac leis an ME is airde
Enki, Tiarna na bhFlaitheas agus na Cruinne (cruinne) - moladh! ''

Is minic a bhíonn Anunna i dtéacsanna Sumerian mar ghlóir suairc agus cantaireachta chomh maith le paidreacha a ofráil. Is minic a iarrtar orthu guí ar son an achainíoch freisin.

Figurines le gnéithe reiptíl le fáil ar shuíomh el-Obejd

Enlil

Is é Enlil fathach eile i measc Anunna, a ghlac, i gcreideamh traidisiúnta na Sumerians, post an dia is cumhachtaí. Rinne sé ionadaíocht ar Dhia a bhí ag feidhmiú cumhachta; gné ghníomhach a chinneann cinniúint daoine agus déithe eile. Is minic go ndíothaítear é freisin. Scriosadh cathair Akkad mar gheall air, toisc gur chuir King Naram-Sin a thearmann faoi Nippur agus gurbh é a d'ordaigh tuile an domhain de réir mhiotas Akkadian Atrachasis toisc go raibh an cine daonna tar éis fás agus go raibh sé ró-shuaiseach. I scríbhinní Sumerian, tugtar an dia is cumhachtaí, is mó agus is mó agus is fiú ar gach duine de na hAnna. Tháinig na déithe eile chuig Ard-Mhéara E-kur Enlil chun ceiliúradh rialta agus cruinnithe urghnácha a dhéanamh, agus ba théama rialta é an "Turas go Nippur" seo sna dánta a bhí á gceiliúradh.

Cuimsíonn Anunna an laoch diaga agus an laoch Ninurta, a deirtear a bhí ar an duine is láidre acu. Ba ghaiscíoch gan staonadh é a chuidigh go minic le cásanna deacra a réiteach a chuir isteach ar ord an domhain, mar shampla nuair a ghoid éan Anzu táblaí na cinniúna nó nuair a bhí an domhan faoi bhagairt ag an ollphéist Asag. Bheadh ​​an liosta de na Anunna tábhachtacha uile rófhada, toisc go ndeirtear i roinnt téacsanna go raibh an oiread agus 600 ann. As na 600 sin bhí 50 déithe móra agus 7 gcinnteoir cinniúint. Mar sin féin, tá sé deacair a rá go díreach cé a bhain leis na 50 nó 7 roghnaithe seo.

Breithiúna gan staonadh ar an gcine daonna

Dealraíonn sé gurb é cinniúint agus breithiúnas breithiúnas an ghníomhaíocht ba thábhachtaí ag Anunna. Maidir leis na Sumerians, chiallaigh an focal cinniúint, namtar, go hiondúil ionchas saoil a thomhas. Bhí tomhas na faid seo ar cheann de na gníomhaíochtaí a shocraigh Anunna, díreach mar a thomhais Moira cinniúint i miotais na Gréige. Bhí na príomh-dhéithe freagrach as cinniúint a chinneadh, comhairle déithe a bhunú, faoi cheithre nó seacht ndéithe, agus An, Enlil, Enki agus Ninchursag an ceann is tábhachtaí acu. Bhí ról cinntitheach ag An agus Enlil, le An, ag teacht lena phost, ag léiriú ach cineál ráthóra gan aon chumhacht feidhmiúcháin dhíreach.

Chuir Enlil é seo ar fáil go heisiach, a luaitear arís agus arís eile sna téacsanna mar dheontóirí cinniúint. De réir traidisiúin níos sine, b’fhéidir fiú réamhstairiúil, is cosúil, ba é Enki a shocraigh cinniúint, agus thug táblaí cuneiform “máistir na gcinniúint air go dtí an dara mílaois RC.” Cruthaíonn cumadóireachta Enki agus Ninchursag ról Enki maidir le cinneadh a dhéanamh cinniúint. inar shocraigh sé fait na bplandaí agus téacs Enki agus socrú an domhain ina sannann sé róil, i bhfocail eile, a thomhaiseann sé fait, le Anunna féin. Bhí Táblaí Destiny agus dlíthe diaga an CE i seilbh Enki ar dtús freisin.

An dia Enki ina shuí ina chónaí, in éineacht leis an dlísheomra Isimudus agus neacha bhreithiúna LachmaReluthless an chine daonna

Chomh maith le cinn scríbe a chinneadh, gníomhaíonn Anunna mar bhreithiúna freisin, go háirithe sna miotais a bhaineann leis an tír "faoin domhan" nó KUR. Rialaíonn an bandia Ereškigal í mar aon leis an seachtar Anunna, atá mar a bpobal breithiúna. Mar sin féin, níl gníomhaíochtaí na mbreithiúna seo agus a n-inniúlachtaí soiléir, agus ó na téacsanna a mhaireann is cosúil nach raibh cáilíocht na beatha tar éis bháis bunaithe ar mhoráltacht agus ar na haitheanta a choinneáil, ach ar cibé an raibh go leor sliocht ag an duine nach maireann chun tairiscintí bia agus dí a sholáthar dó don tsíoraíocht. Sa choincheap seo, is cosúil nach bhfuil gá leis an saol eile. Is dóigh, áfach, gurbh é ceann de na feidhmeanna a bhí ag na breithiúna i dtalamh Kur maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh dlíthe áitiúla, mar is léir ón dán cáiliúil faoi shliocht Inanna isteach sa domhan thíos. Nuair a rinne Inanna iarracht a deirfiúr Ereškigal a scriosadh as an ríchathaoir, ghlac seachtar breitheamh gníomh láidir ina choinne:

"Rialaigh seachtar Anunna, na breithiúna, ina choinne.
D’fhéach siad uirthi le radharc marfach,
thug siad aghaidh uirthi le focal corraitheach,
a scairt siad i guth scolding.
Agus rinneadh claochlú ar Inanna ina bean tinn, corp briste;
agus crochadh an corp buailte ar an ingne.

Tar éis a bháis, chuaigh Gilgamesh le breithiúna an domhain thíos, ar glacadh leis i measc na Anunna mar gheall ar a ghníomhais ghaisceacha agus a bhunús demigod. Ba é an tasc a bhí aige don tsíoraíocht ná gníomhais ríthe a mheas. Ar a thaobh sheas an rialóir Ur-Namma, a rialaigh, ar ordú banríon an domhain thíos, Ereškigal, orthu siúd a maraíodh le hairm nó a rinne rud éigin mícheart.

Is cosúil go bhfuil coincheap spioradálta Anunna mar dheitéarmanaint cinn scríbe agus breithiúna na marbh níos faide ná cumais dhaoine fisiciúla. Mar sin féin, is féidir go raibh an Anunna á rialú ag cumais extrasensory cosúil le clairvoyance, toisí a shárú, agus nasc díreach le Akash, ar féidir iad a aithint leis na "táblaí cinniúint thuasluaite." cláir a lig dóibh níos mó smachta a fháil ar a gcruthú, trí na scileanna seo nó trí ardteicneolaíocht a úsáid. Thabharfadh sé sin cumhacht dóibh ar an rud a fheictear do dhaoine mar chinniúint - cinniúint gan athrú, réamh-thomhaiste nach féidir cur ina choinne agus nach mór a leanúint. Níl aon amhras ach go bhféadfadh na neacha a chruthaigh an cine daonna mar a gcuid seirbhíseach uirlis den sórt sin a úsáid chun stádas “déachta” a fháil i súile gnáthdhaoine.

Cnoc Naofa - Suíochán nó áit an chéad tuirlingthe

I Mesopotamia ársa, bhí smaoineamh ar an gcnoc bunaidh mar áit chruthaithe an domhain. Ba é an cnoc seo a d’eascair ar dtús as uiscí gan deireadh na farraige cosmaí agus dá bhrí sin léirigh sé an pointe seasta tosaigh sa chruinne ina bhféadfadh foirmiú tarlú. Deir an comhdhéanamh Sumerian The Spore of the Sheep with the Grain gurbh é cnoc cosmaí den sórt sin áit bhreithe Anunna, agus go bhfuil baint aige freisin leis an bandia Ninchursag, máthair agus cruthaitheoir déithe agus fear. Mar an gcéanna, nascann an dán Bás Gilgamesh, ar liosta na déithe éagsúla a fuair bronntanais ó Gilgamesh tar éis a bháis, Anunna i dtaca leis an gcnoc naofa darb ainm Sumery ‘Duku’.

Áit ab ea é freisin ina ndeirtear i dtéacsanna ársa gur socraíodh cinn scríbe anseo, a bhí ar cheann de ghníomhaíochtaí tréithiúla Anunna. Leagtar béim ar thábhacht chnoc naofa an Diúc toisc gur léirigh gach teampall Sumerian, cathair na déise ar dtús, miniature den chnoc bunaidh seo, ag cruthú ais den domhan atá ceangailte go díreach le réimse na déithe agus an t-am an chruthaithe agus ord domhanda primordial.

Radharc a thaispeánann féasta ó na caighdeáin Ur mar a thugtar air

Is í an cheist an féidir cnoc naofa Diúc a nascadh le Mount Hermon sa Liobáin, ar tháinig aingil, caomhnóirí, a tháinig i dtír air, de réir leabhar Enoch. In agallamh le seó Nochtadh Gaia.com, deir Andrew Collins go léiríonn Duku teampall réamhstairiúil séadchomhartha Göbekli Tepe in oirdheisceart na Tuirce. Mhol Kalus Schmidt, seandálaí a rinne taighde ar an séadchomhartha neamhghnách seo an nasc seo cheana féin. Is fiú a lua nár aithníodh an láithreán inar tháinig an talmhaíocht den chéad uair i bhfad ó shuíomh Göbekli Tepe.

Tír Kur

Mar a luadh cheana, bhí cónaí ar an seachtar Anunna ar thalamh Kur, áit ar ghníomhaigh siad mar bhreithiúna. Mar a thugann ainm na háite seo, a chiallaíonn sliabh, le tuiscint gur dócha go raibh an sicín suite i réigiún Sléibhte Zagros in iarthar na hIaráine, nó sna sléibhte in oirdheisceart na Tuirce ó thuaidh. Rialaíonn an Bhanríon Ereškigal, deirfiúr Inanna an áit seo, agus tá a lán deamhain agus neacha éagsúla ina gcónaí inti. Meastar go traidisiúnta gur ‘domhan thíos’ nó domhan na marbh é, tírdhreach nach bhfilltear ar ais uaidh. Bhí feidhm ag an riail seo maidir leis na déithe freisin, agus ní fhéadfadh Ereškigal í féin an áit seo a fhágáil. D’fhéadfadh neacha áirithe, áfach, dul isteach agus imeacht gan srian, mar shampla Ereškigalin ag seomra Namtar, nó deamhain agus neacha éighníomhacha éagsúla.

Teip Göbekli in oirdheisceart na Tuirce

Suíochán eile de Anunna atá liostaithe ar tháibléid Sumerian ná na teampaill. San Iomann go teampall Kesh, tá sé scríofa go díreach gurbh é baile Anunna é. Ba é an áit chónaithe shuntasach seo den bandia Ninchursag, a ndeir a téacs gur tháinig sí ó neamh, an áit inar rugadh ríthe agus laochra agus inar fánaigh fianna agus ainmhithe eile. B’fhéidir gur máithreachas a bhí ann ina raibh saotharlanna bitheolaíocha agus clónála suite agus inar cruthaíodh an chéad fhear. Ar deireadh ach ní ar a laghad, is iad lonnaíochtaí Anunna cathracha Sumerian féin. Arís, is féidir 50 Anunna ó Erid a lua, ach luann na táblaí Anunna ó Lagash agus Nippur freisin. Mar shuíochán Anunna, tá áit cheannasach ag Nippur, toisc gurbh í cathair Enlil í freisin, an ceann is tábhachtaí i pantheon Sumerian, agus áit ar socraíodh agus ar cinneadh cinniúint.

Leid ó eshop Cruinne Sueneé

Edith Eva Egerová: Tá rogha againn, nó fiú in ifreann is féidir léi dóchas a sprout

Scéal Edith Eva Eger, a fuair taithí tréimhse uafásach campaí tiúchana. Taispeánann a gcúlra dúinn go léir i gcoinne a gcúlra tá rogha againn - cinneadh a dhéanamh céim amach as ról an íospartaigh, briseadh saor ó gheimhle an ama a chuaigh thart agus tosú ag maireachtáil go hiomlán. Molaimid!

Rátú úsáideora de 1.12.2020: Is eispéireas cumhachtach léitheoireachta é an leabhar.

Edith Eva Egerová: Tá rogha againn, nó fiú in ifreann is féidir léi dóchas a sprout

Ailt den chineál céanna

Scríobh trácht