AATIP - Tá míleata na Stát Aontaithe ag rianú UFOanna agus ag iarraidh a dteicneolaíocht a fháil

7764x 23. 07. 2019 1 Reader

Mar chuid de léacht le haghaidh “To the Stars Academy”. Thug Luis Elizondo, iarfhostaí i Roinn Cosanta na Stát Aontaithe (MO USA), an clár staire isteach AATIPa threoraíonn an Peinteagán Meiriceánach. Seasann AATIP Clár Aitheantais Bagairt Ard-Aerospáis, a d'fhéadfaí a aistriú mar Ardchlár Aitheantais Bhagairt Aeir. Is clár é seo is í an aidhm staidéar a dhéanamh ar inchreidteacht feiniméin ufo reatha leis an rún eolas a fháil faoi airíonna na rudaí seo agus iad a mheasúnú go heolaíoch. I measc na réadmhaoine seo a ndearnadh staidéar orthu, leagann Luis béim go príomha ar nochtadh an duine, ar bhrath laghdaithe, ar ghiniúint agus ar ghiniúint cumhachta, ar ardaitheoir agus ar thiomáint, ar ábhair rialaithe, agus ar go leor gnéithe eile atá tipiciúil le UFOnna agus a mbeadh a dtuiscint ina gcuidiú lena chinntiú go bhfuil UFOs ina mbagairt. Is í an cheist ríthábhachtach don staidéar seo ná an féidir na hairíonna seo a bhaint amach laistigh den tuiscint reatha ar fhisic agus ar theicneolaíocht, agus ar an taighde a chaithfear a infheistiú chun iad a chur ar fáil.

Gnéithe tipiciúla le haghaidh UFOanna

Cad é go díreach a lean na staidéir seo? Is cinnte nach bhfuil tú eolach ar an gcoincheap "cúig charachtar inbhraite" atá tipiciúil le UFOanna, is é sin luasghéarú mheandarach, treoluas suiteach, inbhraiteacht íseal, tairiscint iltaobhach agus cumas snámh nó gluaiseacht ingearach leis an talamh. Pléann Luis a thuilleadh cén fáth gur chóir go mbeadh spéis ag na gnéithe inbhraite seo ag MO na Stát Aontaithe. Maidir le luasghéarú an toirt, is é an buntáiste is mó a bheadh ​​ann ná an t-inneall, cosaint phíolótach an ró-ualaigh, agus cumas feabhsaithe aerárthaí. Ceadaíonn luas supersonach méadaithe gluaiseacht an-tapa daoine agus trealaimh áit ar bith ar domhan, ag seachaint an namhaid agus an deis chun an namhaid a bhaint ar dtús.

Cinntíonn inmharthanacht laghdaithe deiseanna níos fearr marthanais agus anaithnideacht, rud a thugann deis chun leas a bhaint as an bhfachtóir iontais. Is é an buntáiste straitéiseach a bhaineann le tairiscint ilchuspóireach ná an cumas dul ar stailc ón aer, ón uisce, ón spás agus solúbthacht a chur ar fáil dá bharr. Fágann sé seo, ar ndóigh, go bhféadtar máistreacht a dhéanamh ar an gcogadh agus ionsaí a dhéanamh ar aon timpeallacht agus faoi aon choinníollacha. Ar deireadh, soláthraíonn an seoladh ingearach agus an cumas hover cruinneas eitilte níos mó gan an gá le héadan sciatháin a ghiniúint agus an cumas chun an sprioc a bhogadh thar thréimhse níos faide. Mar is léir, díríodh na staidéir go beacht ar riachtanais MO na Stát Aontaithe agus tá siad mar chuid de mhisean an MO US i dtéarmaí cosanta agus maslach.

Stair AATIP

Chuir Luis stair an chláir AATIP i láthair freisin. D'eascair sé as an gClár Iarratais Ardchóras Aerospace (AAWSAP) roimhe seo, a bunaíodh i 2007, chun tuiscint níos fearr a fháil ar na UFOnna a bhreathnaigh arm míleata na Stát Aontaithe agus chun a chinneadh an bhfuil siad ina mbagairt. Ní raibh Luis mar chuid den chlár agus dá bhrí sin ní raibh sé ag iarraidh labhairt níos mine air. I 2008, d'athraigh an clár go AATIP agus dhírigh fócas níos cúinge ar chúig charachtar inbhraite. Le blianta anuas, tá méideanna ollmhóra carntha ag 2008 - 2009, agus i 2009, ar iarratas ón gComhdháil, tá torthaí cosanta sonraí agus taighde feabhsaithe chun cosc ​​a chur orthu a fháil trí fhaisnéis eachtrach.

Luis Elizondo (© openminds.com)

Ar an drochuair, i 2009 bhí cur i gcoinne an chláir ar chúiseanna fealsúnachta agus reiligiúnacha. Níor diúltaíodh riamh do na feiniméin a ndearnadh staidéar orthu nó níor tuairiscíodh go raibh siad neamhréadúil. Ina dhiaidh sin, chríochnaigh 2013 maoiniú don chlár, cé go bhfuil sé fós ag rith faoi fhoinse eile maoinithe, ach gan mórán maoinithe aige. I 2017, d'éirigh Luis Elizondo, stiúrthóir an chláir, as, ach níor cuireadh deireadh leis an gclár féin go hoifigiúil agus is cosúil go leanann sé leis an maoiniú is lú go dtí an lá atá inniu ann.

Cad iad na fíricí faoi AATIP?

Leag Luis béim thar aon rud eile ar a bhfuil an clár agus nach bhfuil. Is í an fhírinne go bhfuil AATIP tagtha chun cinn ó AAWSAP chun díriú ar ghnéithe sainiúla UFOanna atá teoranta do shaincheisteanna “cad agus conas”, ie cén feiniméan atá ann agus conas a oibríonn sé. Iarracht a dhéanamh ar an gceist seo a fhreagairt, cé a rialaíonn na rudaí, cad iad na hintinní atá acu agus cá bhfuil siad, ach níorbh é sprioc an tionscadail an freagra ar na ceisteanna seo. Ba chun a fháil amach cad iad na gnéithe agus na UFOnna feiniméin a léirítear agus conas a oibríonn na feiniméin seo. Fírinne eile nach féidir a shéanadh ná go bhfuil fostaithe AITIP, fostaithe, agus lucht míleata i bhfoireann AATIP.

Ina measc, mar a dhearbhaigh Luis Elizondo, bhí Bigelow Aerospace, eolaithe, faisnéis agus daoine eile a bhí in ann an t-eolas luachmhar a bhí riachtanach don chlár seo a sholáthar. Mar thoradh ar chomhoibriú le heolaithe tá líon mór staidéar, agus is rúnda iad an chuid is mó díobh, ach tá a liosta rúnaicmithe cheana féin agus tá sé ar fáil, mar shampla, sa chás seo alt (tá an t-alt i mBéarla). Mar sin féin, tá an chuid is mó d'ábhair AATIP eisiata ón Acht um Shaoráil Faisnéise, le Luis Elizondo ag cur in iúl go bhfuil sé seo go príomha chun críocha slándála náisiúnta, ní mar uirlis chun an fhírinne a cheilt ó Meiriceánaigh.

Tuairimíocht AATIP

Ós rud é go raibh go leor tuairime agus mearbhaill ann maidir le AATIP, tá sé tábhachtach béim a leagan ar an rud nach bhfuil. Is é an chéad rud ná nár chríochnaigh AATIP i 2012, mar a chreideann cuid acu. Ag an am céanna, níl sé fíor nach bhfuil aon chonclúidí suntasacha bainte amach ag AATIP. Ar a mhalairt, dearbhaíonn sé seo cúig bhreathnú rathúla agus an fhéidearthacht a gcuid airíonna fisiciúla a phlé. Ag brath ar líon na staidéar eolaíochta a tháirgtear, is cosúil gur clár acadúil amháin atá sa chlár, ach ní fíor sin. Chuathas i mbun agallaimh le daoine éagsúla, bailiú sonraí leictrea-optúla agus radair, agus agallaimh le finnéithe súl a bhfuil imréiteach slándála acu, mar a luann Luis Elizondo, agus tá siad oilte chun na scáthchruthanna, tréithe eitilte agus faid aerárthaí éagsúla a aithint agus a mheasúnú go criticiúil. measúnú agus idirdhealú a dhéanamh idir UFOanna.

Creideann daoine freisin go raibh an clár bunaithe ar chúiseanna polaitiúla. B'fhéidir gur chruthaigh na seanadóirí an clár mar sheirbhís do Bigalow Aerospace, ach tá a mhalairt fíor toisc gur roghnaigh an DIA (Gníomhaireacht Faisnéise Cosanta) go díreach an Bigalow Aerospace i bpróiseas roghnóireachta cuí nach bhféadfadh na Seanadóirí cur isteach air. Éilíonn go leor daoine gur éirigh AATIP as físeáin a thaispeánann UAP. Diúltaíonn Luis Elizondo gur sceitheadh ​​é seo agus deir go soiléir nach mbaineann an sceitheadh ​​ach le faisnéis rúnaicmithe a scaoileadh go neamhdhleathach don phobal, nach raibh amhlaidh leis na físeáin seo. Chuaigh na físeáin trí phróiseas aicmithe caighdeánach agus d'aontaigh rialtas na Stát Aontaithe iad a scaoileadh saor. Ní hé AATIP an cumhdach deiridh do na Fórsaí Cosmaí nua. Mar sin féin, is léir gur féidir leis an gclár agus gur féidir leis an bhfaisnéis a bhailítear é cur le cinneadh níos eolasaí faoi na Fórsaí Cosmaí. Mar sin féin, is faoi vótálaithe na Stát Aontaithe atá sé cinneadh a dhéanamh.

Tá gá le tuiscint níos fearr a fháil ar an méid a fheicimid agus muid ag breathnú ar UFOanna

Ar deireadh, rinne Luis Elizondo achoimre ar an staid reatha. Is léir go bhfuil na díospóireachtaí ar an ábhar seo ag bogadh de réir a chéile ó ghrúpaí imeallacha go grúpaí níos mó príomhshrutha. Tá cuspóirí agus misean AATIP fós ábhartha maidir leis an tslándáil náisiúnta agus leis an gcine daonna mar sin. Ag an am céanna, tá grúpaí ar nós TTSA ag ullmhú timpeallachta chun an díospóireacht seo a dhéanamh i ranna feidhmiúcháin agus dlí, agus ag an am céanna ag urramú príobháideachais agus ag cruthú corrlaigh shábháilte in áit inar féidir le daoine cinneadh eolasach a dhéanamh gan brú polaitiúil gan ghá. Ba chóir a mheabhrú freisin go bhfuil am ag teastáil ó dhaoine i bpoist bhainistíochta chun gach rud a mheas, toisc go bhfuil an oiread sin eolais ann agus go leor daoine gur réaltacht iomlán nua í. Mar sin féin, má tá súil againn go nochtfaidh rialtas na SA an fhírinne, ní dócha go dtarlóidh sé mar, mar a mheabhraíonn Luis Elizondo, nach é post an rialtais fiosracht duine a shásamh, ach a thír a chosaint.

Forbraíonn grúpaí ar nós TTSA gníomhaíochtaí ar nós grúpaí sainleasa, cruthaíonn siad stórtha sonraí agus éascaíonn siad roinnt faisnéise ar leibhéal idirnáisiúnta. Mar fhocal scoir, dúirt Luis Elizondo go raibh sé muiníneach le dóchas áirithe aireach go mbeadh an plé ar an ábhar go hiomlán difriúil i mbliain amháin, agus gur chabhraigh an mhuinín sin i rudaí a tháinig amach le déanaí agus a chabhraigh linn tuiscint níos fearr a fháil ar an méid a breathnaíodh Feicimid UFOanna.

Leid le haghaidh leabhar ón Sueneé Universe

Philip Coppens: Fianaise ar láithreacht eachtardhomhanda ar domhan

Tugann leabhar iontach P. Coppense léargas iomlán nua ar léitheoirí láithreacht sibhialtachtaí eachtardhomhanda ar ár bplainéad ar fud stair an duine, agus iad siúd tionchar a imirt ar stair agus teicníc anaithnid a sholáthar a chuir ár sinsear i bhfad níos airde ná mar a bhíonn eolaíocht an lae inniu sásta glacadh leis.

Fianaise ar láithreacht eachtardhomhanda ar domhan

Earraí cosúla

Leave a Reply