9 mbunscil ba chóir do leanaí a fhoghlaim

14. 09. 2021
4ú Comhdháil Idirnáisiúnta Cruinne Sueneé

Níl leanaí i gcóras scoile an lae inniu ullmhaithe go maith do shaol an lae amárach. Mar dhuine a bhog ón earnáil chorparáideach go hearnáil an rialtais agus uaidh sin go dtí an domhan ar líne atá ag síorathrú, tá a fhios agam cé chomh tapa agus atá domhan an lae inné ag éirí neamhábhartha. Cuireadh oiliúint orm i dtionscal na nuachtán, áit ar chreid muid go léir go mbeimis ábhartha go deo. Inniu, sílim go rachaidh sé i léig go luath.

Ar an drochuair, cuireadh oideachas orm i gcóras scoile a shíl go bhfanfadh an domhan mar an gcéanna go deo. Gan ach mionathruithe ar fhaisean. Ar scoil, fuaireamar tacar scileanna bunaithe ar na cineálacha oibre ba mhó a raibh éileamh orthu i 1980, ní i 2000.

Agus déanann sé sin go leor ciall, ós rud é nach féidir le duine a bheith ar an eolas i ndáiríre cén chuma a bheidh ar an saol i gceann 20 bliain as seo amach. Samhlaigh domhan 1980. Bhí ríomhairí pearsanta fós óg go leor, meaisíní facs mar phríomhtheicneolaíocht na cumarsáide, agus ní raibh san Idirlíon mar a bhfuil aithne againn air inniu ach fantaisíocht scríbhneoirí sci-fi mar William Gibson.

Ní raibh aon smaoineamh againn cad a bhí an domhan ag ullmhú dúinn.

Agus sin é go díreach: níl a fhios againn go fóill. Níl a fhios againn riamh. Ní raibh muid riamh maith ag tuar na todhchaí. Dá bhrí sin, ní hé an smaoineamh is cliste go díreach ár leanaí a thógáil agus oideachas a chur orthu amhail is dá mbeadh smaoineamh againn i ndáiríre faoin todhchaí. Mar sin cén chaoi a n-ullmhaímid ár bpáistí do dhomhan atá dochreidte agus anaithnid? Trí iad a mhúineadh chun eolas a fháil athrú a oiriúnú agus déileáil leis. Le bheith ullamh do gach rud ach gan a n-ullmhúchán a threorú chuig aon rud ar leith.

Éilíonn sé seo, áfach, cur chuige go hiomlán difriúil maidir le tógáil agus oideachas leanaí. Ciallaíonn sé do shean-smaointe a fhágáil ag do dhoras agus a bheith in ann gach rud a dhéanamh amach arís.

Múinimid leanaí sa bhaile

Mo bhean iontach iontach Eva (sea, is fear an-sásta mé) agus tá mé ar dhuine díobh siúd a thug faoin tasc seo cheana féin. Múinimid ár bpáistí sa bhaile. Níos cruinne, déanaimid oiliúint orthu (gan oideachas). Múinimid dóibh foghlaim leo féin, gan eolas a thabhairt dóibh agus iarracht a dhéanamh é a thástáil ar bhealach éigin.

Fíor, is smaoineamh fiáin é. Admhaíonn an chuid is mó dínn a dhéanann turgnamh ar athoiliúint nach bhfuil na freagraí ar fad ar eolas againn agus nach bhfuil aon tacar “dea-chleachtas” ann. Mar sin féin, tá a fhios againn freisin go bhfoghlaimímid in éineacht lenár bpáistí gur rud maith é gan a bheith ar an eolas faoi rud éigin. Tugann sé seo deis duit féin a dhéanamh amach gan a bheith ag brath ar mhodhanna seanbhunaithe nach b’fhéidir a bheith optamach.

Ní rachaidh mé ar bhealaí agus modhanna éagsúla anseo. Sílim nach bhfuil siad chomh tábhachtach ná na smaointe féin. Nuair a thagann tú suas le roinnt smaointe suimiúla ar mhaith leat a thástáil, is féidir leat líon neamhtheoranta modhanna a fháil chun é a dhéanamh. Mar sin bheadh ​​mo bhealaí deimhnithe róshrianta.

Breathnaímid ar shraith úsáideach bunscileanna a chreidim gur chóir do leanaí a fháil d’fhonn a bheith ullmhaithe is fearr d’aon domhan sa todhchaí.

Bunaím iad ar a bhfuil foghlamtha agam i dtrí earnáil éagsúla - go háirithe i saol an ghnó ar líne, na foilsitheoireachta ar líne, an saol ar líne… Agus níos tábhachtaí fós, an méid a d’fhoghlaim mé iontu faoi fhoghlaim agus obair agus maireachtáil i domhan nach stopfaidh ag athrú go deo.

1) Ba chóir do leanaí ceisteanna a chur

Is é an rud is mó a theastaíonn uainn dár leanaí mar mhic léinn ná a bheith in ann foghlaim linn féin. Cibé rud is mian leo a fhoghlaim. Toisc más féidir leo é seo a dhéanamh, ní gá dúinn gach rud a mhúineadh dóibh. Cibé rud a theastaíonn uathu a fhoghlaim amach anseo, is féidir leo é a dhéanamh leo féin. Is é an chéad chéim chun foghlaim conas foghlaim foghlaim conas ceisteanna a chur. Ar ámharaí an tsaoil, déanann leanaí é go nádúrtha. Ní féidir linn ach tacú leis. Bealach iontach chun é a dhéanamh ná iarracht a dhéanamh é a shamhaltú. Nuair a thagann tú ar rud éigin nua le do leanbh, cuir ceisteanna air nó uirthi, déan iniúchadh ar fhreagraí féideartha leis nó léi. Agus má dhéanann leanbh an rud céanna - iarr ort - luaíocht a thabhairt dó in ionad tú a phionósú (b’fhéidir go mbeadh iontas ort an méid leanaí fásta a spreagtar ó iarraidh).

2) Déanaimis páistí a mhúineadh chun fadhbanna a réiteach

Má tá an leanbh in ann fadhbanna a réiteach, beidh sé in ann aon obair a dhéanamh. Tá cuma bhagrach ar gach post nua, ach i ndáiríre níl ann ach fadhb eile nach mór a réiteach. Scileanna nua, timpeallachtaí nua, riachtanais nua ... Níl sna rudaí go léir ach fadhbanna nach mór a mháistir. Múin do pháiste fadhbanna a réiteach trí fhadhbanna simplí a shamhaltú. Ansin lig dó roinnt cinn an-simplí a láimhseáil leis féin. Ná bí ag iarraidh a chuid fadhbanna go léir a réiteach láithreach - lig dó iarracht a dhéanamh déileáil leis féin. Lig dóibh roghanna réitigh éagsúla a thriail. Ansin luaigh iarrachtaí den sórt sin. Faoi dheireadh, forbróidh do leanbh muinín ina chumais féin. Ansin ní bheidh aon rud le déanamh.

3) Oibriú ar thionscadail in éineacht leis an leanbh

Mar fhiontraí ar líne, tá a fhios agam go bhfuil roinnt tionscadal i mo chuid oibre. Uaireanta gaolmhar, uaireanta beag agus uaireanta mór (atá, áfach, comhdhéanta de ghrúpa cinn níos lú de ghnáth). Agus tá a fhios agam freisin, ó d’éirigh liom an oiread sin a bhainistiú, nach bhfuil aon tionscadal ann nach bhféadfainn a láimhseáil. Is tionscadal é an post seo. Is tionscadal é leabhar a scríobh. Is tionscadal eile é leabhar a dhíol. Oibrigh ar thionscadail le do leanbh. Lig dó féachaint ar an gcaoi a ndéantar é trí chabhrú leat. Ansin lig dó rudaí níos mó agus níos mó a dhéanamh leis féin. De réir mar a fhaigheann sé muinín, lig dó déileáil leis níos mó leis féin. Go gairid, ní bheidh sa fhoghlaim aige ach sraith tionscadal a mbeidh sé ar bís fúthu.

4) Spreag leanaí chun gníomhaíochtaí éagsúla a thriail

Ní spriocanna, ná disciplín, ná spreagthaí seachtracha, ná luaíochtaí, ach spéis an rud a spreagann mé. Nuair a bheidh an oiread sin sceitimíní orm nach féidir liom smaoineamh ar rud éigin, is cinnte go tumfaidh mé isteach é, críochnóidh mé an tionscadal an chuid is mó den am agus is breá liom a bheith ag obair air. Cuidigh le do pháiste rudaí a fháil a mbeidh spéis aige ann. Ciallaíonn sé sin go leor rudaí éagsúla a thriail agus na cinn is mó a spreagfaidh é a aimsiú, rud a chabhróidh leis taitneamh a bhaint as. Ná cuir i gcoinne é ó aon leas. Spreag é. Chomh maith leis sin, ná folmhaigh an spraoi go léir ó aon ghníomhaíocht. Ach is féidir leat rud úsáideach a dhéanamh freisin.

5) Neamhspleáchas a thógáil sa leanbh

Ba chóir go múinfí do leanaí de réir a chéile conas seasamh ar a gcosa féin. Ar ndóigh beagán. Déan iad a spreagadh go mall chun na gníomhaíochtaí a dhéanamh iad féin. Taispeáin dóibh conas rud a dhéanamh, é a shamhaltú, cabhrú leo agus ansin cabhrú le níos lú agus níos lú agus lig dóibh botúin dá gcuid féin a dhéanamh. Cuir do fhéinmhuinín iontu trí bheagán rath agus taithí a fháil ar chuid de do chuid baint. Chomh luath agus a fhoghlaimíonn siad conas a bheith neamhspleách, tuigeann siad nach dteastaíonn múinteoirí, tuismitheoirí nó an Boss uathu chun comhairle a thabhairt dóibh ar cad atá le déanamh. Is féidir leo iad féin a rialú agus a bheith saor. Beidh siad in ann an treo a theastaíonn uathu a fháil d’fhonn a bhainistiú dul ina dtreo féin.

6) Taispeáin sonas do pháiste fiú sna rudaí is simplí

Cuireann an iomarca tuismitheoirí uainn pamper ár leanaí, iad a choinneáil ar iall, agus a sonas a cheangal lenár láithreacht. Nuair a fhásann leanbh suas, ní bhíonn a fhios aige go tobann conas a bheith sásta. Caithfidh sé cloí láithreach lena bhuachaill nó lena chailín nó lena chairde. Má theipeann orthu seo, déanfaidh siad iarracht sonas a fháil i rudaí seachtracha eile - siopadóireacht, bia, cluichí físeáin, an tIdirlíon. Ach nuair a fhoghlaimíonn leanbh ó aois an-óg gur féidir leis a bheith sásta agus gur féidir leis imirt agus léamh agus samhlú, gheobhaidh sé ceann de na cumais is luachmhaire atá ann. Lig do leanaí a bheith ina n-aonar ó aois an-óg. Tabhair príobháideacht dóibh. Sainmhínigh roinnt ama (m.sh. sa tráthnóna) nuair a bheidh am ag tuismitheoirí agus leanaí iad féin.

7) Taispeáin comhbhá agus ionbhá do leanaí

Ceann de na scileanna is tábhachtaí riamh. Ní mór dúinn é a chothú ionas gur féidir linn oibriú go maith le daoine eile. Chun aire a thabhairt do dhaoine seachas muid féin. Ionas gur féidir linn a bheith sásta trí dhaoine eile a dhéanamh sona. Is í an eochair a threorú trí shampla. Bí trócaireach le gach duine agus le gach rud i gcónaí. Fiú amháin le do pháistí. Taispeáin ionbhá dóibh. Fiafraigh díobh conas a bhraitheann siad a bhraitheann daoine eile, agus cuir a gcuid smaointe in iúl os ard. Más féidir leat, taispeáin ag gach deis conas is féidir fulaingt daoine eile a mhaolú. Conas daoine eile a dhéanamh níos sona le cabhair ó fhabhair bheaga. Agus conas is féidir leis tú a dhéanamh níos sona mar dhuine.

8) Múin do leanaí a bheith fulangach ar dhaoine eile

Go ró-mhinic fásaimid suas i spásanna iargúlta, áit a mbíonn daoine mar an gcéanna den chuid is mó (cuma orthu ar a laghad). Nuair a théimid i dteagmháil ansin le daoine atá difriúil, is féidir leis a bheith míthaitneamhach, iontasach agus scanrúil. Cuir do leanaí i láthair daoine de gach cineál - rásaí éagsúla, claonadh gnéasach agus stáit mheabhracha éagsúla. Taispeáin dóibh go bhfuil sé difriúil ní amháin ceart go leor, ach ba cheart é a cheiliúradh fiú, toisc gurb í an éagsúlacht a fhágann go bhfuil an saol chomh hálainn.

9) Leanaí agus athraigh - déanaimis foghlaim conas déileáil leo…

Creidim, de réir mar a fhásfaidh ár bpáistí agus de réir mar a bhíonn an domhan ag athrú i gcónaí, gur buntáiste mór iomaíoch é a bheith in ann glacadh le hathrú, déileáil leis, agus muid féin a dhíriú ina reatha. Is scil é atá á fhoghlaim agam liom féin fós, ach fuair mé amach go gcuidíonn sé go mór liom. Go háirithe i gcomparáid leo siúd a chuireann in aghaidh an athraithe, tá eagla orthu roimhe agus leagann siad spriocanna agus pleananna, a ndéanann siad iarracht iad a choinneáil go gasta ar gach costas. Ina áit sin, cuirim in oiriúint do thimpeallacht atá ag athrú. Tá stiffness i bhfad níos lú úsáideach i dtimpeallacht den sórt sin ná, mar shampla, solúbthacht, fluidity agus inoiriúnaitheacht.

Arís, tá sé tábhachtach cásanna a shamhaltú chun an scil seo a chleachtadh. Taispeáin dóibh go bhfuil athrú nádúrtha, gur féidir le duine dul in oiriúint dó agus deiseanna a fháil nach raibh ann roimhe seo. Is eachtra é an saol. Uaireanta téann rudaí mícheart, casann siad amach ar bhealach difriúil ná mar a bhí súil againn, agus scrios pleananna ar bith dúinn - ach sin an rud corraitheach faoi.

Ní féidir linn tacar rudaí a thabhairt dár leanaí le foghlaim, slí bheatha a thaispeáint dóibh le hullmhú dóibh mura bhfuil a fhios againn cad a thiocfaidh amach anseo. Ach is féidir linn iad a ullmhú chun oiriúnú d’aon rud. Agus go raibh maith agat as a leithéid de 20 bliain.

Ailt den chineál céanna