4. Deireadh Fómhair 1582 - 4. Deireadh Fómhair 2019: 437 an córas ama neamhréasúnach agus neamhrialta a eitilt

5565x 05. 11. 2019 1 léitheoir
3ú Comhdháil Idirnáisiúnta Cruinne Sueneé

"As na toimhdí agus na critéir neamhfhorbartha uile trína ndéanaimid tomhas ar ár saol laethúil daonna ar an Domhan, tugtar an féilire Gregorian ar an uirlis agus an institiúid is mó agus gan cheist."

Cad a deirtear go coitianta

“Scriosadh an t-am idir 5 Deireadh Fómhair agus 14 Deireadh Fómhair, 1582. Ar ndóigh ní go litriúil; san fhéilire amháin. Dhearbhaigh an Pápa Gregory XIII nach raibh na deich lá sin ann mar chuid den athbhreithniú ar fhéilire Julian a bhunaigh Julius Caesar i 46 RC Timpeall 1575, fuarthas go raibh féilire Julian 10 lá taobh thiar de na séasúir. Mar shampla, thosaigh an Cháisc níos déanaí ná mar ba chóir agus sa deireadh bhog sí isteach sa samhradh. Tharla an diall san fhéilire toisc go bhfuil an bhliain gréine (an t-am a bhfithisíonn an Domhan an Ghrian uair amháin) 11 nóiméad níos giorra ná an féilire Julian iomlán. Le bheith beacht, is í an bhliain gréine 365 lá, 5 uair, 48 nóiméad agus 46 soicind ar fhad.

Shábháil an Pápa Gregory an cás (agus na séasúir) trí choiste a cheapadh chun an fhadhb a réiteach. Thóg sé cúig bliana, ach sa deireadh, mhol grúpa faoi stiúir an lia Aloysius Lilia agus an réalteolaí Christoph Clavius ​​trí bliana léim a chur ar ceal gach 400 bliain chun cruinneas an fhéilire a choinneáil. Le linn an aistrithe go féilire na Gregorian, dearbhaíodh go hoifigiúil nach raibh 10 lá ann, agus fógraíodh 4 Deireadh Fómhair, 1582, an 15 Deireadh Fómhair. Inniu, is é an féilire Gregorian, a tugadh isteach den chéad uair san Iodáil, sa Spáinn agus sa Phortaingéil, an córas is mó a úsáidtear ar domhan.

Cad a tharla i ndáiríre

Lig dúinn anois scrúdú a dhéanamh ar an taobh eile den scéal seo bunaithe ar an gcaoi a gcuireann Jose Arguelles i láthair é san alt Achoimre Critice ar Fhéilire Gregorian:

“Is uirlis rialaithe é an féilire. Ba iad an dá leasú féilire ba thábhachtaí sa stair ná athchóiriú féilire Julian 46-45 RCh agus a chomharba, féilire na Gregorian, ó 1582 AD bhí nasc soiléir idir cúiseanna Julius Caesar lena uaillmhianta pearsanta agus claochlú na Róimhe ó phoblacht go impireacht. Chinntigh féilire Julius Caesar forlámhas an impire. Bhí an bealach a d’úsáid impireachtaí an Julian agus ina dhiaidh sin bhí an féilire Gregorian fós mar uirlis rialaithe, atá anois nasctha go dlúth le cúrsa na staire. “Rinneadh bliain an mhearbhaill’ (46 RC) de 445 lá, a bhí mar chuid d’athchóiriú Julian, a fhritháireamh go hiomlán leis an dara mór-athchóiriú, an t-athchóiriú Gregorian, ina raibh deich lá idir 5.-14. Deireadh Fómhair ztr caillte go deo ’chun féilire a dhéanamh
d’fhéadfadh "comparáid a dhéanamh" leis an ngrian. Agus cé gur ghlac tíortha Caitliceacha san Eoraip leis an athchóiriú gan deacracht, d’aontaigh Protastúnaigh go drogallach. Ar fud Mheiriceá, áfach, tugadh isteach féilire Julian mar ionstraim chumhachta agus mar shiombail forlámhais ar na pobail dhúchasacha a chuir na hEorpaigh faoi chois, lena n-áirítear na Maya, Inca, agus Aztecs - gach ceann acu, i measc féilirí eile, comhaireamh trí mhí dhéag / 28 lá.

Maidir le Julius Caesar, tháinig an t-am do Gregory XIII am a bheith oiriúnach go polaitiúil le haghaidh athchóirithe, a chuirfeadh i láthair é féin an uair seo mar bhealach chun cumhacht agus forlámhas a chur in iúl agus a leathnú. Le linn leathnú na cumhachta Eorpaí ar fud an domhain, ghlac náisiúin a raibh a gcórais féin acu go dtí seo le ham comhairimh féilire Gregorian (Julian) agus an córas gréinebhliana mar chuid den 'pholaitíocht idirnáisiúnta'. Chinntigh sé seo forlámhas an Iarthair go hiomlán ar gach gné den saol ar fud an domhain - go dtí an “Nóiméad Dosheachanta” [11.9.2001 Meán Fómhair, XNUMX].

Domhan tapa

Ní nach ionadh, óna rugadh é san ego impiriúil Julius Caesar go dtí “athchóiriú” dea-uainithe an Phápa Gregory XIII, tháinig an féilire seo, “in ainneoin a chuid pranks agus bealaí éalaithe stairiúla aisteach ba chúis leis” (Duncan, Féilire, lch. 289). , caighdeán na sibhialtachta domhanda. I bhfianaise neamhrialtacht an fhéilire Julian-Gregorian agus an tóir ar chruinneas an ama réalteolaíoch, ní chaithfeadh an stair a bheith níos mó ná tacar pranks agus casadh aisteach, cé go léiríonn sibhialtacht dhomhanda mar sin bua an ama shaorga ar fud an domhain nádúrtha. Ní fhéadfadh ach speiceas a raibh ionstraimí tomhais shaorga gafa leis an tuiscint a bhí aige ar am a bheith chomh ecstatach gur chruthaigh sé fearas monstrous ar a dtugtar an “domhan gasta”, sibhialtacht inar mó an t-airgead agus an dul chun cinn teicneolaíochta ná íogaireacht an duine agus ord nádúrtha.

Caithfidh gach iarracht chun an féilire a athchóiriú díriú anois ar an treo millteach seo a cheartú. I bhfianaise na cáineadh seo, is iomchuí an chuid tosaigh den “Manifesto Aontaithe le hAbhcóidí Athchóirithe Féilire” a chur i láthair, a foilsíodh den chéad uair i 1914 ag tús an Chéad Chogaidh Dhomhanda - thart ar 90 bliain roimh an athrú mór féilire i 2004. Féach, is fadhb inniu fadhbanna na neamhrialtachta a spreag athchóiriú. Mar sin féin, níor charnaigh na hiarmhairtí a bhaineann le gan déileáil leis na fadhbanna seo ach agus tá siad níos casta agus níos casta, rud a fhágann go bhfuil anord i ndomhan sceimhlitheoireachta. Is é a leithéid de thoradh ar bhotún nár ceartaíodh le himeacht ama - níor tháinig ach níos mó isteach air agus tá sé ag iompú ina smaoineamh dogmatach agus contrártha dóchasach ar smaointeoireacht agus ar shaol laethúil.

Maniffesto Aontaithe ag Abhcóidí Athchóirithe Féilire

“Cén fáth go raibh spéis againn, le daoine thíos-sínithe anseo, le tamall anuas an féilire a úsáideann Iarthar na hEorpa, Meiriceá agus tíortha eile a athchóiriú agus a shimpliú, d’fhonn ceathrúna na bliana a aontú, deireadh a chur le neamhrialtachtaí míosa agus caidreamh buan a bhunú idir laethanta i seachtain agus laethanta na míosa, mar thacaíocht le ceann amháin nó níos mó de na tograí a cuireadh ar aghaidh chun na hathchóirithe seo a chur i bhfeidhm; agus dá bhrí sin tacaíonn na tograí thuas go ginearálta le tabhairt isteach bliana 365 lá agus bliain léim 366 lá gan cainníochtú seachtainiúil nó míosúil; agus cén fáth go bhfuaireamar amach go bhfuil ciorcail áirithe - eaglasta agus eolaíochta araon - tar éis agóidí a dhéanamh i gcoinne na modhanna seo a thabhairt isteach agus a sholáthar, go leor sentimental b’fhéidir, ach iad a chosaint go bríomhar. Féilire Gregorian atá liostaithe thíos…

Má tá caighdeán tomhais saobhadh agat agus mura gcloíonn tú leis ach toisc gur chloígh do thuismitheoirí leis, is duine as a riocht tú. Siúlfaidh fear crosta cosán cam, agus tógfaidh sé teach crosta. Tá fadhb an athchóirithe féilire loighciúil agus morálta. Bíonn droch-mhoráltacht mar thoradh ar dhroch-loighic. Scriosfaidh botún in am an intinn. Is luach saothair iad apocalypses as drochchóras coimeád ama. Chun briseadh saor ó lasracha do apocalypse féin, athraigh d’fhéilire. Níl aon apocalypse i ndomhan comhchuí. Tá sé thar a bheith tábhachtach go scaipfidh na meáin agus an t-eolas ar ghluaiseacht 13 mhí ar fud an phláinéid chomh tapa agus is féidir, agus go ndiúltaítear don fhéilire Gregorian a luaithe is féidir. Nuair a fheidhmíonn an chine daonna de réir an chaighdeáin ama cheart, beidh an talamh réidh aici chun an tasc neamhréadúil agus gaisce atá os a chomhair a aontú agus a bhaint amach. Níos mó ná aon teagasc spioradálta, is bronntanas ama é. '

434 bliain ina dhiaidh sin: Déanann an stair í féin arís…

Is cosúil go bhfuil ‘ailtirí’ na maitrís ama shaorga ag obair go comhsheasmhach chun an mheicníocht srathaithe a d’oibrigh ar an bpláinéad seo ó Fhiosrú na Spáinne a neartú:

“Caillfidh státseirbhíseach san Araib Shádach 11 lá pá tar éis don tír aistriú go féilire na Gregorian, arb í an fhormáid is mó le haghaidh am eagraithe san Iarthar. Tá an t-athrú seo mar chuid de bhearta déine chun easnamh an rialtais a laghdú.

Má cheapann tú go bhfuil tú saor, ach nach bhfuil ann ach dogma amháin nach ndearna tú iniúchadh air, gan trácht ar dhíothú, conas is féidir leat smaoineamh go bhfuil tú saor? Ach dá gcuirfí an dogma seo in iúl agus go raibh tú fós ag iarraidh tú féin a shaoradh, nach ndéanfá rud éigin faoi? Nó bheifeá leisciúil agus a rá nach bhfuil aon rud is féidir leat a dhéanamh faoi. Ach cad más féidir leat rud éigin a dhéanamh faoi? Cad a tharlaíonn má chiallaigh saoradh ó enslavement an intinn go bhfuil sé de chumhacht agat am a stopadh agus fiú fuinneamh adamhach fiú? Nár mhaith leat an méid sin?

“Dá gcuirfí féilire Julian / Gregorian i láthair mar bhealach nua chun am a thomhas, dhiúltóimis láithreach, leis an eolas agus an bealach maireachtála atá againn faoi láthair, é mar rud go hiomlán praiticiúil, gan comhchuibheas agus ord ann, neamhchothromaithe agus neamhrialta, mar fhéilire ró-chumasach chun ríomhanna a dhéanamh, toisc nach bhfuil a chodanna éagsúla inchomparáide.

Cad is eolaíocht ann?

“Ní fiú an t-ainmniúchán i ndáiríre eolaí nó eolaí a leanann féilire Gregorian gan amhras. Cad is eolaíocht ann? Thabharfaimis freagra ar an spéis sin i loighic agus i cruinneas tomhais, chomh maith le caighdeáin tomhais a úsáideann aontacht tomhais de réir an méid a thomhaistear. Sea, ríomhtar fad na bliana mar 365,241299 lá, ach má tá an caighdeán bliantúil a úsáidtear le haghaidh tomhais neamhrialta agus neamheolaíoch, tá sé neamhúsáidte agus déanann sé an intinn a shaobhadh i ndáiríre trína chur amú, rud nach féidir deireadh a chur leis ach é féin a scriosadh. Mar sin, is éard atá i gceist le hiarracht a dhéanamh bliain cheart agus chruinn a thuiscint, go bunúsach, a thugann dall dúinn ar nádúr fíor an ama agus a tharraingíonn orainn tuiscint cheart a fháil orainn féin agus ar ár ról agus ár gcuspóir anseo ar an Domhan.

Trí chaighdeán trí mhí dhéag a thabhairt isteach agus a chur in ionad an fhéilire, fillfidh sé ar ais ar ár gcuspóir bunaidh é agus tabharfaidh sé ar ais muid go cosán na comhréire agus na sláinte nádúrtha. De réir Dhlí na hAimsire, tá an damáiste a rinneadh ag am nuair a rinne an daonnacht leisce daichead bliain ó shin agus a chaill an deis a mhinicíocht ama a athrú dosháraithe. Tá an deis dheireanach an féilire a athrú agus leis an minicíocht ama ag druidim anois. Ar an gcúis seo, ní mór dúinn a bheith go hiomlán soiléir agus dosháraithe inár dtuiscint agus inár ndiongbháilteacht an féilire sibhialta reatha a nochtadh agus a dhíothú uair amháin agus do chách.

Agus muid ag breathnú ar na bealaí éalaithe agus na cineálacha a ghabhann le stair thabhairt isteach an fhéilire Gregorian, ní mór dúinn a fhiafraí: cén fáth a leanaimid orainn ag úsáid na huirlise seo agus cad iad na hiarmhairtí? An bhfuil níos mó i gceist leis an bhféilire ná uirlis phleanála aisíocaíochta fiachais (féilirí), nó an uirlis sioncrónaithe é? Tá comhchuibheas nó neamhréiteach ama fréamhaithe go domhain sna huirlisí comhaireamh ama a úsáidimid. Níl aon amhras ach go mairimid níos mó in aimsir anord ná mar a chéile. Maidir le héifeachtaí an bhealaigh a thomhaiseann muid am ar intinn an duine, is féidir linn a rá go dtagann an mearbhall le himeacht ama ón bhféilire a úsáidimid. Más mian linn am an chaos a fhágáil agus dul isteach in am an chomhchuibhis, ní mór dúinn an ionstraim a mhalartú ina gcuirtear an chaos isteach le hionstraim arb é an tsamhail chomhchuibhithe an-mhaith é: comhaireamh tar éis 13 mhí / 28 lá. Is rogha é seo nach mór don chine daonna a dhéanamh.

Ailt den chineál céanna

Scríobh trácht